Olexandr Ponomaryov, Олександр Пономарьов (ORCID:0000-0003-4698-2620)
Olexandr Ponomaryov, Олександр Пономарьов (ORCID:0000-0003-4698-2620)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія управління: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
ВГ Кремень, СМ Пазиніч, ОС Пономарьов
К.: Знання України, 2007
142*2007
Нечеткие множества в задачах автоматизированного управления и принятия решений
АС Пономарев
Харьков: НТУ «ХПИ, 2005
712005
Психологія управління
Л Романовський, Пономарьов
53*2001
Психологія управління: навч. посіб.
ЄІ Ходаківський
К.: Центр учбової літератури, 2008
502008
Логіка для інженерів. Підручник
ВМ Бабаєв, CМ Пазиніч, ОС Пономарьов
502007
Формування і реалізація концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”
ЛЛ Товажнянський, ОГ Романовський, ОС Пономарьов
Харків: НТУ “ХПІ, 160, 2002
432002
Концепція форму-вання гуманітарно-технічної еліти в НТУ “ХПІ” та шляхи її реалізації:[Навч.–метод. посібн.]
ЛЛ Товажнянський, ОГ Романовський, ОС Пономарьов
Харків: НТУ «ХПІ, 2004
412004
Проблеми формування особистості лідера
ОГ Романовський, ВМ Бабаєв, ОС Пономарьов
Харків: Майдан, 2000
402000
Модель професійної діяльності фахівця: Текст лекцій
ОС Пономарьов
Х.: НТУ «ХПІ 62, 2006
372006
Педагогіка управління: навч. посіб.
ЛЛ Товажнянський, ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ...
Х.: НТУ «ХПІ, 2003
312003
Психодіагностика у системі державного управління і місцевого самоврядування
ВМ Бабаєв, ОС Пономарьов, ОГ Романовський
Х.: Фоліо, 2006
292006
Психологія управління: Навчальний посібник
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, АО Лаврентьєва
Харків: НТУ «ХПІ 161, 2001
292001
Моделювання діяльності фахівця: Підручник
К Пономарьов
Харків: Видавництво ФОП Тагаєв П. О., 2011. – 236 с., 2011
26*2011
Онтологія освіти
Пономарьов
Харків: НТУ «ХПІ», 2012
25*2012
Філософія впливу: монографія
СО Завєтний, ОС Пономарьов, СМ Пазиніч
Харків: Видавець Савчук ОО, 2011
252011
Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця
Ч Пономарьов
Підручник НТУ "ХПІ", 2012
212012
Професійна культура менеджера в умовах інноваційного розвитку
ОСП М.М. Гуревичов, А.В. Долгарєв, С.М. Пазиніч
Харків: НТУ «ХПІ», 2010
202010
Введение в философию управления
П Товажнянский, романовский
Харків: НТУ “ХПІ”, 2002
20*2002
Парадокси харизма-тичного лідерства
П Романовський
Теорія і практика управління соціальними системами, 47-56, 2017
192017
Влияние обработки давлением на микроструктуру и качество изделий из высокопрочного чугуна
АС Пономарев, ЕН Сосенушкин, АЭ Артес, ВН Климов
Вестник МГТУ Станкин, 115-120, 2011
192011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20