Микола Михальченко
Микола Михальченко
член-кореспондент НАН України, професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Verified email at ipiend.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасна соціальна філософія
ВП Андрущенко, МІ Михальченко
К.: Генеза, 368, 1996
3881996
Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи
МІ Михальченко
Відродження, 2004
2402004
Україна доби межичасся
М Михальченко, З Самчук
Дрогобич: Відродження, 1998
681998
Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія
ВП Андрущенко, Л Губерський, М Михальченко
К.: Генеза, 600-648, 2006
672006
Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору
МІ Михальченко, ВС Журавський, ВВ Танчер
К.: Логос 176 (2), 1997
601997
Філософія освіти і соціокультурна теорія
М Михальченко
Філософія освіти, 2005
582005
Український експеримент на терезах гуманізму
ГП Дашутін, МІ Михальченко
К.: Парламентське вид-во, 124, 2001
552001
Корупція в Україні--не політика
ВС Журавський, МІ Михальченко, ОМ Михальченко
Фенікс, 2007
452007
Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті
АІ Олійник
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2008
422008
Політична еліта України: теорія і практика трансформації
В Журавський, О Кучеренко, М Михальченко
К.: Логос, 264, 1999
421999
Корупція в Україні: політико-філософський аналіз
МІ Михальченко, ОМ Михальченко, ЄВ Невмержицький
IПiЕНД ім. ІФ Кураса, 2010
402010
Соціальна філософія
ВП Андрущенко, ЛВ Губерський, МІ Михальченко
Історія, теорія, методологія: підручн. для вищ. навч. закл./ВП Андрущенко …, 2006
372006
Політична реальність в Україні: трансформація, модернізація, революція?
М Михальченко
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2005
352005
Культура. Iдеологiя. Особистiсть: методолого-свiтоглядний аналiз
Л Губерський, В Андрущенко, М Михальченко
312002
Гуманізм і гуманітаризм: спільне і специфічне
В Андрущенко, М Михальченко
Вища освіта України, 5-12, 2005
302005
Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді
М Михальченко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
27*2007
Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект
ВВ Москаленко, ЮЖ Шайгородський, ОО Міщенко
Центр соціальних комунікацій, 2012
262012
Освіта і наука: пошуки нових парадигм модернізації
М Михальченко
Вища освіта України 2, 14-23, 2001
242001
Українська регіональна цивілізація
М Михальченко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2003
222003
Культура, ідеологія, особистість
Л Губернський, ВП Андрущенко, МІ Михальченко
К.: Знання України, 2002
222002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20