Гросул Вікторія
Гросул Вікторія
ХДУХТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства: Навч. посібник
ЮВП ВА Сідун
Київ: Центр навчальної літератури, 2003
2162003
Экономика предприятия: Учеб. пособие
ИМ Бабук
Мн.:«ИВЦ Минфина, 2006
1462006
Проблеми інноваційної діяльності в Україні
ВА Гросул
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму 1 (3), 76-82, 2010
492010
Соціально-економічна стійкість підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія
ВА Гросул
Харків: ХДУХТ, 2007
46*2007
Теоретичні підходи щодо визначення сутності стійкого розвитку підприємства
ВА Гросул, ГС Мамаєва
Сталий розвиток економіки, 104-107, 2012
43*2012
Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства
ВА Гросул, НЕ Аванесова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 233-236, 2010
312010
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
272014
Конкурентоспроможність торговельного підприємства: сутність та критерії оцінки
ВА Гросул
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 239-241, 2010
252010
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
242007
Оцінка ефективності функціонування підприємств торгівлі з позицій ключових стейкхолдерів: монографія
ВА Гросул, НЕ Аванесова
Харків: Вид-во ХДУХТ, 2010
222010
Управління розвитком торговельно-виробничого підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ВА Гросул
Х.: ХДУХТ, 2009
20*2009
Тенденції сучасного розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні та Харківській області
ВА Гросул, ТП Іванова
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
172017
Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності
ВА Гросул
Бізнес Інформ, 236-242, 2013
172013
Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Бізнес інформ, 393-399, 2015
152015
Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін
НЕ Аванесова
Харків: ХДУХТ, 2009
142009
Основные подходы к оценке финансовой безопасности предприятия на основе исследования его денежных потоков
ВА Гросул, ЕВ Антонова
Вестник Саратовского государственного технического университета 1 (1 (69)), 2013
122013
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
АБ Почтовюк
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2016
11*2016
Анализ денежных потоков в системе оценки финансовой безопасности предприятия
ВА Гросул
АВ Гросул, ОВ Антонова [Электронный ресурс]—Режим доступа: www. konspekt …, 2018
102018
Інноваційна діяльність в Україні: тенденції та проблеми розвитку
ІГ Ганечко, КМ Афанасьєв
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 189-193, 2016
102016
Управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі. Монографія
ВА Гросул, МВ Афанасьєва, АВ Янчев
Харків: ХДУХТ, 2016
92016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20