Подписаться
Hrosul Viktoriia
Hrosul Viktoriia
Другие именаГросул Вікторія, Гросул Вікторія Анатоліївна, Grosul V.A.
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU), Kharkiv, Ukraine;/ ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства: Навч. посібник
ЮВП ВА Сідун
Київ: Центр навчальної літератури, 2003
3012003
Экономика предприятия: учеб. пособие
ИМ Бабук
Мн.:«ИВЦ Минфина, 2006
2182006
Проблеми інноваційної діяльності в Україні
ВА Гросул
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму 1 (3), 76-82, 2010
81*2010
Теоретичні підходи щодо визначення сутності стійкого розвитку підприємства
ВА Гросул, ГС Мамаєва
Сталий розвиток економіки, 104-107, 2012
61*2012
Соціально-економічна стійкість підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія
ВА Гросул
Харків: ХДУХТ, 2007
57*2007
Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства
ВА Гросул, НЕ Аванесова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 233-236, 2010
48*2010
DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ ТА ЇЇ РЕЦЕСІЇ
НЮБ ВА Гросул
43*2020
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
432014
Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Бізнес інформ, 393-399, 2015
40*2015
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
АБ Почтовюк
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2016
34*2016
Тенденції сучасного розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні та Харківській області
ВА Гросул, ТП Іванова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» 1 (49), 143-149, 2017
332017
Конкурентоспроможність торговельного підприємства: сутність та критерії оцінки
ВА Гросул
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 239-241, 2010
332010
Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності
ВА Гросул
Бізнес Інформ, 236-242, 2013
30*2013
Оцінка ефективності функціонування підприємств торгівлі з позицій ключових стейкхолдерів: монографія
ВА Гросул, НЕ Аванесова
Харків: ХДУХТ, 2010
302010
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
262007
Управління розвитком торговельно-виробничого підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія
ВА Гросул
Х.: ХДУХТ, 2009
21*2009
Metodychnyj instrumentarij otsiniuvannia rivnia innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Methodical tool for assessing the level of innovation activity …
VA Hrosul, SO Zubkov, TP Ivanova
Marketynh i menedzhment innovatsij [Marketing and innovation management] 1 …, 2018
20*2018
Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства
ВА Гросул, СО Зубков
Бизнес Информ, 252-258, 2017
18*2017
Економіка торгівлі: навч. посібник
КОА Н О. Власова, ВА. Гросул, НС. Краснокутська
Харків: Світ книг, 2015
18*2015
Research of logical contradictions in the conditions of cluster management of the enterprise
V Hrosul, S Kovalenko, V Saienko, A Skomorovskyi, K Kalienik, ...
Journal of Management Information and Decision Sciences 24 (1), 1-4, 2021
172021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20