Подписаться
Гросул Вікторія
Гросул Вікторія
ХДУХТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства: Навч. посібник
ЮВП ВА Сідун
Київ: Центр навчальної літератури, 2003
2262003
Экономика предприятия: Учеб. пособие
ИМ Бабук
Мн.:«ИВЦ Минфина, 2007
1512007
Проблеми інноваційної діяльності в Україні
ВА Гросул
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму 1 (3), 76-82, 2010
61*2010
Соціально-економічна стійкість підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія
ВА Гросул
Харків: ХДУХТ, 2007
48*2007
Теоретичні підходи щодо визначення сутності стійкого розвитку підприємства
ВА Гросул, ГС Мамаєва
Сталий розвиток економіки, 104-107, 2012
47*2012
Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства
ВА Гросул, НЕ Аванесова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 233-236, 2010
33*2010
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі. Монографія
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
292014
Конкурентоспроможність торговельного підприємства: сутність та критерії оцінки
ВА Гросул
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 239-241, 2010
262010
Оцінка ефективності функціонування підприємств торгівлі з позицій ключових стейкхолдерів: монографія
ВА Гросул, НЕ Аванесова
Харків: Вид-во ХДУХТ, 2010
242010
Діагностика фінансової кризи підприємств роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, ЮЄ Чирва
Х.: ХДУХТ, 2007
242007
Управління розвитком торговельно-виробничого підприємства: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ВА Гросул
Х.: ХДУХТ, 2009
21*2009
Тенденції сучасного розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні та Харківській області
ВА Гросул, ТП Іванова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» 1 (49), 143-149, 2017
182017
Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності
ВА Гросул
Бізнес Інформ, 236-242, 2013
182013
Сутність та особливості формування антикризової стратегії підприємства в умовах VUCA-світу
ВА Гросул, ОВ Жилякова
Бізнес інформ, 393-399, 2015
172015
Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін
НЕ Аванесова
Харків: ХДУХТ, 2009
152009
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
АБ Почтовюк
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2016
14*2016
Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності бізнес-моделі торговельного підприємства
ВА Гросул, СО Зубков
Бизнес Информ, 2017
112017
Управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі. Монографія
ВА Гросул, МВ Афанасьєва, АВ Янчев
Харків: ХДУХТ, 2016
112016
Основные подходы к оценке финансовой безопасности предприятия на основе исследования его денежных потоков
ВА Гросул, ЕВ Антонова
Вестник Саратовского государственного технического университета 1 (1 (69 …, 2013
112013
Metodychnyj instrumentarij otsiniuvannia rivnia innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv restorannoho hospodarstva [Methodical tool for assessing the level of innovation activity …
VA Hrosul, SO Zubkov, TP Ivanova
Marketynh i menedzhment innovatsij [Marketing and innovation management] 1 …, 2018
102018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20