Follow
Василь Васильович Каплінський
Василь Васильович Каплінський
заступник директора Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
Verified email at phzt-journal.zz.vc
Title
Cited by
Cited by
Year
Засоби підвищення резистентності курчат
ВВ Влізло, МА Сімонов, В Каплінський
Ветеринарна медицина України, 42-44, 2006
122006
Біологічний вплив поверхнево-активних речовин на живий організм
СС Грабовська, СС Грабовський, ВВ Каплінський, ОР Длябога, ...
Біологія тварин.–2006.–8, 63-71, 2006
82006
Ефективність дії природних мінералів на емісію парникових газів у гноєвому субстраті
МІ Воробель, ВВ Мороз, ВВ Каплінський
Вісник аграрної науки 96 (10), 35-40, 2018
32018
Характеристика станкового обладнання для підсисних свиноматок та удосконалення окремих елементів
ВП Пундик, ВВ Каплінський, ГВ Тесак
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2015
22015
Емісія парникових газів у курячому посліді при застосуванні природних сорбентів
МІ Воробель, ВВ Каплінський, ОЯ Клим, АІ Дмитроца
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 169-182, 2021
12021
Ефективність впливу біокомпозиції з грибів Basidiomycota на рівень виділення вуглекислого газу з гною великої рогатої худоби
М Воробель, В Мороз, В Каплінський
Вісник аграрної науки 98 (4), 69-74, 2020
12020
Відтворна здатність ремонтних телиць та корів-первісток симентальської породи прикарпаття різних ліній
МІ Когут, ВВ Каплінський, ОБ ДЯЧЕНКО, ВМ БРАТЮК
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 171-178, 2018
12018
Оцінка популяційно-генетиxних параметрів основних продуктивних ознак корів різних ліній симентальської породи
МІ Когут, ВМ Братюк, ОІ Стадницька, ВВ Каплінський
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 185-194, 2017
12017
Біологічна оцінка комплекції великої рогатої худоби
ГМ Седіло, ВД Федак, НМ Федак, ВВ Каплінський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
До методики визначення білкових макромолекул організму тварин у поліакриламідному гелі
ВВ Каплінський
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Ранний отъем поросят: преимущества и проблемы
ГМ Седіло, ВП ПУНДИК, ВВ КАПЛІНСЬКИЙ, ГВ ТЕСАК
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 174-180, 2013
12013
Раннє відлучення поросят: переваги та проблеми
ГМ Седіло, ВП Пундик, ВВ Каплінський, ГВ Тесак
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 174-180, 2013
12013
Раннє відлучення поросят: переваги та проблеми
ГМ Седіло, ВП Пундик, ВВ Каплінський, ГВ Тесак
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 174-180, 2013
12013
Безпека продуктів через призму ГМО та їх маркування
ЮІ Остап'Юк, ВВ Каплінський, ОО Дашковський, НЯ Васерук, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Ефективність впливу різних доз біопрепарату Капелюхів Ярок на рівень виділення шкідливих газів з курячого посліду
М Воробель, В Каплінський, О Клим, А Дмитроца, Г Телушко
Вісник аграрної науки 100 (2), 67-73, 2022
2022
Поліморфізм систем білків крові та його значення у репродуктивній функції корів української чорно-рябої молочної породи
О Стадницька, В Каплінський
Вісник аграрної науки 99 (3), 46-52, 2021
2021
Вплив різних доз біопрепарату Меганіт Нірбатор на емісію парникових газів з курячого посліду
М Воробель, В Каплінський, В Пінчук, А Дмитроца
Вісник аграрної науки 99 (2), 52-59, 2021
2021
Каріотип овець української гірськокарпатської породи
В Дзіцюк, Х Типило, В Каплінський
Вісник аграрної науки 97 (1), 33-37, 2019
2019
Efficiency action of the different doses microbial preparation meganit nirbator on the emissions of greenhouse gases in the dung substrate of cattle
M Vorobel, V Moroz, V Kaplinsky
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 195-208, 2019
2019
Неспецифічна резистентність корів української чорно-рябої молочної породи у різні періоди лактації
ОІ Стадницька, ГМ Седiло, ВВ Каплінський, ВМ Братюк, ОО Боднар
Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20