Підписатись
Якименко Світлана Іванівна
Якименко Світлана Іванівна
професор кафедри початкової освіти, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Підтверджена електронна адреса в mdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування світогляду у старших дошкільників та молодших школярів в освітньо-інтегрованому середовищі: теорія і практика: монографія
СІ Якименко
К.: Видавничий Дім «Слово, 2017
192017
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності: теоретичний аспект
Л Красюк
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2013
152013
Формування культури здорового способу життя учнів основної школи у позакласній роботі. Навчально-методичний посібник
СІ Якименко
К.: Видавничий дім «Слово, 2012
132012
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи: монографія
СІ Якименко, ІВ Щербак
К.: Слово 240, 4, 2011
132011
Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
АВ Желан
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 «Загальна педагогіка та історія …, 2008
132008
Педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі
ІА Хозраткулова
спец. 13.00. 05/Ірина Анатоліївна Хозраткулова. Харків, 2003, 2003
112003
Взаємозв’язок тривожності та навчальної успішності молодших школярів
ЮО Бабаян, ОО Коновалюк
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2014
102014
Стан розробки проблеми психологічного благополуччя у вітчизняній та закордонній психології
С Карсканова
Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина 1 …, 2009
102009
Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз: монографія
СІ Якименко
К.: Видавничий дім «Слово, 2015
82015
Професійна компетентність майбутнього вчителя як загальна умова його педагогічної діяльності
С Якименко, П Якименко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 205-211, 2011
82011
Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання молодших школярів: сучасні підходи до проблеми
ІВ Щербак
Науковий вісник МДУ імені ВО Сухомлинського.–2010. Вип 1, 98-105, 0
8
Інтегрована особистісно-орієнтована технологія–продуктивна технологія наступності дошкільної та початкової освіти: навчально-методичний посібник
СІ Якименко
К.: Видавничий Дім «Слово, 2016
72016
Формування культури поведінки дітей дошкільного віку
АВ Желан
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
72014
Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній роботі: теоретичний аспект
НВ Іванець
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
72014
Особливості екологічної освіти у вищих навчальних закладах зарубіжних країн
І Січко
Studies in Comparative Education, 2011
72011
Впровадження інтегрованої технології в освітній процес школи І ступеня
СІ Якименко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (67), 483-488, 2015
52015
Педагогіка партнерства як засіб формування мультикультурної компетентності в учнів початкової школи
НВ Іванець
Імідж сучасного педагога, 88-93, 2019
42019
Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів у процесі позаурочної виховної роботи
НВ Рибак
42019
Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості дітей дошкільного віку
І Кардаш
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
42016
Екологічна освіта й виховання як елементи стратегії сталого розвитку
І Січко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
42016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20