Підписатись
Оксана Грипас
Оксана Грипас
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До питання про термінологічний апарат для позначення компонентів структури компаративем
О Грипас
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2011
102011
Системна організація граматичної будови української мови. Таблиці. Схеми : навчальний посібник
М Плющ, О Грипас
К.: Видавничий дім «Слово», 2015
82015
Аспекти дослідження функціонально-семантичної категорії порівняння
ОЮ Грипас
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 10. Психологічні науки …, 2010
72010
Структура суб'єкта й об'єкта порівняння в українських порівняльних конструкціях
ОЮ Грипас
Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. пр., 35-40, 2017
32017
Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові
ОЮ Грипас
Грипас Оксана Юріївна, 2007
32007
Словникове трактування дієслова як презентанта семантичної структури ситуації
О Грипас
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2005
32005
Принципи категоризації компаративності як системного утворення
О Грипас
Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць., с.16-19., 2013
22013
Новітній синтаксис в аспекті предикатно-аргументної теорії
О Грипас
Українська мова й література в сучасній школі, 2012
22012
Категоризація семантики компаративності
О Грипас
12016
Семантичний обсяг і структура функціонально-семантичної категорії компаративності
О Грипас
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (сер.: Філологія) 2 …, 2015
12015
Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів
ОЮ Грипас
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
12011
Семантична і формально-граматична характеристика предикатів з локативними поширювачами
О Грипас
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2005
12005
Робоча програма навчальної дисципліни “Українська мова у професійному спілкуванні: культура мовлення”
ОЮ Грипас
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2022
2022
Робоча навчальна програма" Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія" для студентів денної форми навчання
ОЮ Грипас
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія. Робоча навчальна програма для студентів заочної форми навчання
ОЮ Грипас
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Типологія асоціативних зв’язків у компаративних конструкціях
ОЮ Грипас
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 1 (45), 11-14, 2020
2020
Робоча програма" Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія"
ОЮ Грипас
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019
2019
ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ КОМПАРАТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ У ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНCЬКІЙ МОВІ
ОЮ Грипас
Studia Philologica, 2016
2016
Means of Marking of the Comparative Relations in Formal Grammatical Structure of the Sentence
ОЮ Грипас
Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць, 85-91, 2016
2016
Поняття «категорія» в науково-лінгвальному дискурсі
О Грипас
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20