Подписаться
Galyna Shapoval
Galyna Shapoval
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВФ Столбов, ГМ Шаповал
Комунальне господарство міст, 103-108, 2013
672013
Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТВ Момот, ГМ Бреславська
Коммунальное хозяйство городов, 207-211, 2008
192008
Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні
N Bibik, G Shapoval
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 5-14, 2019
102019
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз»(для сту-дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).
ТВ Момот
82010
Information and communication support model of economic security of housing and communal services consumers: International experience and domestic practice
T Momot, Y Muraiev, K Savenko, G Shapoval, N Chekh
Academy of Strategic Management Journal 19 (2), 1-12, 2020
22020
An analysis of international experience of the development of territorial communities and the determination of the directions of its implementation in Ukraine
N Bibik, G Shapoval
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 8, 2019
22019
Стратегічні орієнтири діяльності корпоративних будівельних підприємств: оцінка, безпека, ефективність
НВ Чебанова, ГМ Шаповал, ОВ Паточкіна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 41-44, 2016
22016
Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник.
ТВ Момот, ОВ Харламова, ГМ Бреславська
Харківська національна академія міського господарства, 2012
22012
Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підотовки 6.030509–" Облік і аудит"(англійською мовою).
ТВ Момот, ГМ Бреславська
22009
Оцінка податкового потенціалу об’єднаних територіальних громад
ГМ Шаповал, НО ЧЕХ
Вісник Хмельницького національного університету, 205-210, 2021
12021
Дослідження взаємозв’язку між ефективністю управління оборотними активами і вартістю будівельних підприємств
ТВ Момот, ГМ Шаповал, МВ Савенкова
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 99-103, 2019
12019
Стратегічний моніторинг в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства
ТВ Момот, ГМ Шаповал, ВВ Панов
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 80-84, 2017
12017
Value-based algorithm of construction enterprise inventory management
GN Shapoval, KY Velichko
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR SECURITY MANAGEMENT: CONFLICTS MONITORING IN CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM
T Momot, G Shapoval, O Vashchenko, K Savenko, A Zubenko, I Kraivska, ...
Academy of Strategic Management Journal 19 (5), 1-8, 2020
2020
Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом в системі безпеки будівельного підприємства
ГМ Шаповал
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018
2018
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки з курсу «Документаційне забезпечення управління» для студентів усіх форм навчання спеціальностей …
НМ Шведа
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
2018
Корпоративні конфлікти як загроза інвестиційній привабливості українських корпорацій в умовах євроінтеграції
КЮ Величко, ГМ Шаповал
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Agency problems as a threat for investment attractiveness of Ukrainian corporations under conditions of eurointegration
K Velychko, G Shapoval
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 132-140, 2018
2018
Consolidation of the role of corporate structures innovative development
K Velychko, A Borysova, L Nosach, G Shapoval
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2018
2018
СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ КОРПОРАТИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
G Shapoval, O Vashchenko
Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20