Galyna Shapoval
Galyna Shapoval
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВФ Столбов, ГМ Шаповал
Комунальне господарство міст, 103-108, 2013
582013
Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТВ Момот, ГМ Бреславська
Коммунальное хозяйство городов, 207-211, 2008
172008
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз»(для сту-дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).
ТВ Момот
82010
Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні
N Bibik, G Shapoval
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES, 5-14, 2019
42019
Стратегічні орієнтири діяльності корпоративних будівельних підприємств: оцінка, безпека, ефективність
НВ Чебанова, ГМ Шаповал, ОВ Паточкіна
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 41-44, 2016
22016
Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник.
ТВ Момот, ОВ Харламова, ГМ Бреславська
Харківська національна академія міського господарства, 2012
22012
An analysis of international experience of the development of territorial communities and the determination of the directions of its implementation in Ukraine
N Bibik, G Shapoval
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 5-14, 2019
12019
Value-based algorithm of construction enterprise inventory management
GN Shapoval, KY Velichko
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Обліково-аналітичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємства
І Чалий, Г Бреславська
Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в …, 2010
12010
Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підотовки 6.030509–" Облік і аудит"(англійською мовою).
ТВ Момот, ГМ Бреславська
12009
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ГМ Шаповал, ДМ Вершиніна
1
Information and communication support model of economic security of housing and communal services consumers: International experience and domestic practice
T Momot, Y Muraiev, K Savenko, G Shapoval, N Chekh
Academy of Strategic Management Journal 19 (2), 1-12, 2020
2020
Дослідження взаємозв’язку між ефективністю управління оборотними активами і вартістю будівельних підприємств
ТВ Момот, ГМ Шаповал, МВ Савенкова
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 99-103, 2019
2019
Обліково-аналітичне забезпечення управління власним капіталом в системі безпеки будівельного підприємства
ГМ Шаповал
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2018
2018
Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки з курсу «Документаційне забезпечення управління» для студентів усіх форм навчання спеціальностей …
НМ Шведа
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
2018
Agency problems as a threat for investment attractiveness of Ukrainian corporations under conditions of eurointegration
K Velychko, G Shapoval
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 132-140, 2018
2018
Сonsolidation of the role of corporate structures’ innovative development
K Velychko, A Borysova, L Nosach, G Shapoval
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Корпоративні конфлікти як загроза інвестиційній привабливості українських корпорацій в умовах євроінтеграції
КЮ Величко, ГМ Шаповал
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Value-based approach to managing current assets of corporate construction companies
G Shapoval, O Vashchenko
Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 130-134, 2017
2017
CLASSIFICATION OF MUNICIPAL ENTERPRISES ACTIVITIES'RISKS IN SYSTEM OF THEIR ECONOMIC SECURITY
G Shapoval, Y Baranovska, K Velichko
SCIENCE AND SOCIETY, 291-295, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20