Кафедра хімії і хімічної технології
Кафедра хімії і хімічної технології
National Aviation University Faculty environmental safety, engineering and technology
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Загальна та неорганічна хімія
ОМ Степаненко, ЛГ Рейтер, ВМ Ледовських, СВ Іванов
Педагогічна преса, 2002
412002
Система дистанційної освіти в Україні: сучасні напрями розвитку
СВ Іванов, ПС Борсук, СІ Дичковський
Гуманітарні науки, 12-19, 2002
202002
Теоретичні розділи загальної хімії
ЛГ Рейтер, ОМ Степаненко, ВП Басов
К.: Каравела, 2003
192003
Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства
СВ Іванов, ВА Домарецький, ВЛ Прибильський
К.: НУХТ.–2013.–455 с, 2012
92012
Роль інтерактивних технологій навчання у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх філологів
ВМ Руденко
Українська мова і література в школі, 40-44, 2010
92010
Фізична хімія
ВЛ Чумак, СВ Іванов
Київ, книжкове видавництво Національного авіаційного університету, 2007
82007
Технологія купажованих жирів збалансованого жирнокислотного складу: Монографія
СВ Іванов, ЛВ Пешук, ІГ Радзієвська
К. НУХТ, 2013
72013
Інноваційні технології виробництва харчової продукції масового споживання
ПП Пивоваров, ОО Гринченко, ВМ Михайлов, СВ Іванов, АА Коваленко, ...
ПП Пивоваров, ОО Гринченко, ВМ Михайлов, СВ Іванов, АА Коваленко, ЄП …, 2011
72011
Зменшення випаровування вуглеводневих рідин плівкоутворювальними пінами
ОА Спаська, СВ Іванов, СВ Бойченко
Видавництво СумДУ, 2006
72006
Модификация углеродных материалов отрицательного электрода литиевых аккумуляторов продуктами пиролиза комплексов 3d-металлов с этаноламинами
АА Андрийко, ВА Потаскалов, ЕА Крюкова, ЛГ Рейтер, НА Чмиленко, ...
Электрохим. энергетика.-2005.—5, 169-175, 2005
72005
Действие окислителей на красящие вещества свеклосахарного производства.
ВМ Руденко
Известия вузов. Пищевая технология.–2001.-№ 1.–С. 18-20., 2001
72001
Визначення коефіцієнтів рівняння Лі-Уітона для електропровідності розчинів електролітів в середовищі MS Excel
ВЛ Чумак, МР Максимюк, ТВ Нешта, ЮС Босак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (5), 59-63, 2013
62013
Масляна паста з комплексом біологічно активних рослинних мікронутрієнтів антидіабетичного призначення
СВ Іванов
Наукові праці НУХТ, 85-94, 2012
62012
Основи наукових досліджень: підруч.
ВЛ Чумак
К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк, 2009
62009
Катализаторы электровосстановления молекулярного кислорода на основе биметаллических диэтаноламиновых комплексов кобальта (III) и никеля (II)
ЮК Пирский, ВА Потаскалов, АА Андрийко, ЛГ Рейтер, ...
Укр. хим. журн.—2006.—72, 25-29, 2007
62007
Кристаллическая структура и свойства реберного трмс-(аминоэтилато) кобальта (Ш)
BА Попгаскалов, ЛГ Рейтер, НИ Потаскалова, НВ Подберезская, ...
Журнал неорганической химии 50 (3), 431-434, 2005
62005
Технології запобігання природним втратам нафтових палив
СВ Іванов, СВ Бойченко, ІВ Григоренко
Вопросы химии и химической технологии, 133-142, 2001
62001
Загальна хімічна технологія. Промислові хіміко-технологічні процеси
СВ Іванов, СП Борсук, НМ Манчук
НАУ, 2010
52010
Парадигма неперервної гуманітарної освіти: методичні аспекти становлення у вищій школі
С Іванов
Гуманітарні науки: Науковопрактичний журнал, 8-13, 2003
52003
Цивілізаційно-культурний підхід до запровадження Болонського процесу
В Руденко
Вища освіта України, 31-37, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20