Follow
Олександр Юхно \ Oleksandr Yukhno
Олександр Юхно \ Oleksandr Yukhno
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент./МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц
З України
ВВ Сокуренка, 2016
96*2016
Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник
СЄ Абламський, ОО Юхно, ЮВ Лук’яненко
Харків: ХНУВС, 2017.-152 с., 2017
732017
Окремі аспекти взаємодії слідчих та інших підрозділів органів внутрішніх справ під час розслідування злочинів
ОО Юхно
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2012.–№ 2 …, 2012
262012
Теорія та практика оперативно-розшукового запобігання злочинам органами внутрішніх справ: монографія
ОО Юхно
Одеса: Інтерпринт, 2010
232010
Затримання особи як захід забезпечення кримінального провадження: монографія
ЮВ Лук’яненко, ОО Юхно
Харків: Панов, 2016.–264 с., 2016
202016
Використання сучасних інформаційних технологій працівниками органів внутрішніх справ при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: навч. посіб.
ДО Максимус, ОО Юхно
Х.: НікаНова, 2013
192013
Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення
ОО Юхно
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 86-95, 2016
152016
Неповнолітній потерпілий як учасник кримінального провадження: монографія
ЮО Кочура О.О.
Харків: НікаНова, 2015.–249 с., 2015
152015
Теоретичні та прикладні аспекти застосування нового Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному судочинстві
ОО Юхно
Митна справа.–2012.–№ 4 (82), ч. 2, кн. 2.–С. 320-326, 2012
152012
Application of probability filter for maintenance of air objects
S Piskunov, M Iasechko, OO Yukhno, N Polstiana, YV Gnusov, ...
International journal of computer science and network security.–2021.–Vol …, 2021
132021
Кримінальне провадження в суді присяжних: монографія
МВ Щерба, ОО Юхно
Харків: Панов, 2018.-274 с., 2018
132018
Запобіжні заходи у кримінальному провадженні: навч. посіб.
ЮВ Бубир, ГІ Глобенко, ОО Юхно
Харків: НікаНова, 2015
132015
Актуальні аспекти взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ при запобіганні, припиненні та розкритті злочинів
ОО Юхно
Південноукраїнський правничий часопис 4, 32-35, 2009
112009
Окремі питання участі у кримінальному провадженні представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
СЄ Абламський, ОО Юхно
Право і безпека, 80-84, 2016
102016
Актуальні проблеми визначення місця кримінологічної стратегії і тактики в системі запобігання злочинності держави
ОО Юхно
Південноукраїнський правничий часопис.–2008.–№ 2.–С. 34-38, 2008
102008
Проблемні питання проведення огляду місця події та першочергових тактичних дій слідчого при розкритті й розслідуванні зґвалтувань
ОО Юхно
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2019
92019
Сучасний стан регламентації повноважень захисника за КПК України 2012 року
СЄ Абламський, ОО Юхно
Часопис Національного університету" Острозька академія". Серія: Право.–2016 …, 2016
92016
Визначення, понятійний апарат і сутність протидії злочинності в Україні
ОО Юхно
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2016.-№ 2 (13).-С. 163-172, 2016
92016
Процесуальні особливості участі захисника як учасника кримінального провадження
ВВ Єрохін, ОО Юхно
Право і безпека.-2014.-№ 4 (55).-С. 109-113, 2014
92014
Окремі аспекти законодавства та практики застосування негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві
ОО Юхно
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2013.–№ 2 …, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20