Follow
Наталія Олександрівна Гуторова/ Наталия Гуторова/ Nataliya Gutorova/ Natalia Hutorova
Наталія Олександрівна Гуторова/ Наталия Гуторова/ Nataliya Gutorova/ Natalia Hutorova
Other namesГуторова Н.О.
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія
НО Гуторова
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 337-339, 2001
2202001
Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
132*2010
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
НО Гуторова
Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002
982002
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Харьков: Одиссей, 2003
762003
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Харьков: Одиссей, 2003
762003
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
682009
Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
56*2003
Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи
Н Гуторова, О Шаповалова
Право України, 56-65, 2010
442010
Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием
НА Гуторова
Х.: ООО «Одиссей, 2003
422003
Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины: учеб. пособие
НА Гуторова
Х.: Рубикон П, 1997
311997
Medical device software: defining key terms
V Pashkov, N Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 813-817, 2016
292016
Medical negligence subject to criminal law
N Gutorova, O Zhytnyi, T Kahanovska
Wiadomości Lekarskie 72 (11), 2161-2166, 2019
282019
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство
Н Гуторова
Юридичний радник 2 (16), 6-9, 2007
272007
Falsification of medical products: criminal law mechanism combating threats to public health
N Gutorova, O Zhytnyi, O Soloviov
Wiadomości Lekarskie 72 (5), 856-861, 2019
262019
LEGAL ASPECTS OF CANCER DESEASES PROPHYLACTICS: PATIENTS RIGHTS CONTEXT
VP Vasyl Tatsiy, Nataliya Gutorova
Wiadomości Lekarskie, 1108 - 1114, 0
24*
Пеналізація злочинів як напрямок кримінально-правової політики
НО Гуторова, ЮА Пономаренко
Вісник асоціації кримінального права України, 32–49-32–49, 2013
232013
Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності
НО Гуторова
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук …, 2006
232006
Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини
М Панов, Н Гуторова
Право України, 56-58, 2000
222000
О методологии научного исследования проблем Особенной части уголовного права
НА Гуторова, НИ Панов
Известия высших учебных заведений. Правоведение, 84-95, 2010
202010
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
202005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20