Подписаться
Наталія Олександрівна Гуторова/ Наталия Гуторова/ Nataliya Gutorova/ Natalia Hutorova
Наталія Олександрівна Гуторова/ Наталия Гуторова/ Nataliya Gutorova/ Natalia Hutorova
Другие именаГуторова Н.О.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія
НО Гуторова
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ 237, 2001
2322001
Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
120*2010
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
НО Гуторова
Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002
1022002
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Харьков: Одиссей, 2003
892003
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
712009
Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
60*2003
Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи
Н Гуторова, О Шаповалова
Право України, 56-65, 2010
432010
Medical device software: defining key terms
V Pashkov, N Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 69 (6), 813-817, 2016
412016
Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием
NO Hutorova
Одиссей, 2003
412003
Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины: учеб. пособие
НА Гуторова
Х.: Рубикон П, 1997
351997
Medical negligence subject to criminal law
N Gutorova, O Zhytnyi, T Kahanovska
Wiadomosci Lekarskie 1 (1), 2161-2166, 2019
312019
Falsification of medical products: criminal law mechanism combating threats to public health
N Gutorova, O Zhytnyi, O Soloviov
Wiadomości Lekarskie 72 (5), 856-861, 2019
292019
Пеналізація злочинів як напрямок кримінально-правової політики
НО Гуторова, ЮА Пономаренко
Вісник асоціації кримінального права України, 32–49-32–49, 2013
282013
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство
Н Гуторова
Юридичний радник 2 (16), 6-9, 2007
272007
LEGAL ASPECTS OF CANCER DESEASES PROPHYLACTICS: PATIENTS RIGHTS CONTEXT
VP Vasyl Tatsiy, Nataliya Gutorova
Wiadomości Lekarskie, 1108 - 1114, 0
25*
Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності
НО Гуторова
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, 47-50, 2006
232006
Печать Рязанской губернии (1838-1917 гг.)(становление и типология)
НА Гуторова
С.-Петерб. гос. ун-т, 2009
222009
Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини
М Панов, Н Гуторова
Право України, 56-58, 2000
222000
Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)
НО Гуторова
Х.: Б, 19, 1996
211996
О методологии научного исследования проблем Особенной части уголовного права
НА Гуторова, НИ Панов
Известия высших учебных заведений. Правоведение, 84-95, 2010
202010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20