Подписаться
Василь Дмитрович Лагутін
Василь Дмитрович Лагутін
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кредитування: теорія і практика: навч. посіб.
ВД Лагутін
Київ: Знання, КОО, 2000
2592000
Людина і економіка. Соціоекономіка:[навч. посіб. для вузів]
ВД Лагутін
К.: Просвіта, 1996
1431996
Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання: монографія
ВД Лагутін
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008
992008
Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці: монографія
ВД Лагутін
К.: КНТЕУ 248, 2007
682007
Кредитування: теорія і практика: навч. посібник
ВД Лагутін
К.: Знання, КОО, 2000
562000
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
482007
Кредитування: теорія і практика: навчальний посібник
ВД Лагутін
К.: Знання, КОО, 2000.–215 с, 2000
472000
Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації: Монографія
ВД Лагутін, ТО Кричевська
К.: Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004
382004
Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні
ВД Лагутін
Фінанси України, 3-14, 2011
312011
Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування
ВД Лагутін
Фінанси України, 75-82, 2004
302004
Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці
В Лагутін
Україна: аспекти праці, 16-20, 2010
262010
Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні: теорія, концепція, практичні рекомендації і пропозиції: Монографія
ВД Лагутін
Луцьк: Вежа, 240, 2000
262000
Гроші та грошовий обіг: навч. посіб.
ВД Лагутін
К.: Т во «Знання», КОО, 2002
252002
Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням
АА Мазаракі, ВД Лагутін
Економіка України, 4-18, 2016
242016
Гроші та грошовий обіг
ВД Лагутін
К.: Знання, 1999
241999
Шкода від монополії і користь від конкуренції: чи все так просто?
В Лагутін
Економіка України 4, 55-61, 2007
222007
Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції
А Мазаракі, В Лагутін
Економіка України, 17-26, 2011
212011
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
202011
Монетарна і фіскальна політика у стратегії економічного зростання
ВД Лагутін
Фінанси України, 11-18, 2002
202002
Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці
ВД Лагутін
Економічна теорія, 29-38, 2010
192010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20