Василь Дмитрович Лагутін
Василь Дмитрович Лагутін
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кредитування: теорія і практика: навч. посіб.
ВД Лагутін
Київ: Знання, КОО, 2000
2922000
Людина і економіка. Соціоекономіка
ВД Лагутін
К.: просвіта, 1996
1171996
Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання: монографія
ВД Лагутін
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008
912008
Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці:[монографія]
ВД Лагутін
К.: КНТЕУ 248, 2007
432007
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
Культура народов Причерноморья, 2007
352007
Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації: Монографія
ВД Лагутін, ТО Кричевська
К.: Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004
312004
Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні
ВД Лагутін
Фінанси України, 3-14, 2011
252011
Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування
ВД Лагутін
Фінанси України, 75-82, 2004
252004
Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці
В Лагутін
Україна: аспекти праці, 16-20, 2010
232010
Гроші та грошовий обіг
ВД Лагутін
К.: Знання, 1998
231998
Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції
А Мазаракі, В Лагутін
Економіка України, 17-26, 2011
192011
Шкода від монополії і користь від конкуренції: чи все так просто?
В Лагутін
Економіка України, 55-61, 2007
192007
Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник—3-тє вид., перероб. і доп
ВД Лагутін
К.: Знання 215, 2002
192002
Монетарна і фіскальна політика у стратегії економічного зростання
ВД Лагутін
Фінанси України, 11-18, 2002
182002
Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці
ВД Лагутін
Економічна теорія, 29-38, 2010
172010
Гроші та грошовий обіг: навч. посіб.
ВД Лагутін
К.: Т во «Знання», КОО, 2002
172002
Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням
АА Мазаракі, ВД Лагутін
Економіка України, 4-18, 2016
162016
Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні: теорія, концепція, практичні рекомендації і пропозиції: Монографія
ВД Лагутін
Луцьк: Вежа, 240, 2000
162000
Природні монополії і суміжні ринки в Україні: особливості функціонування та ймовірні сценарії реформування
ВД Лагутін, Ю Зігліна
Актуальні проблеми економіки, 45-56, 2007
152007
Конкурентоспроможність національної економіки: навч. посіб.
ВД Лагутін, ВА Романенко, ЮМ Уманців
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
142011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20