Підписатись
Василь Дмитрович Лагутін
Василь Дмитрович Лагутін
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кредитування: теорія і практика: навч. посіб.
ВД Лагутін
Київ: Знання, КОО, 2000
2802000
Людина і економіка. Соціоекономіка:[навч. посіб. для вузів]
ВД Лагутін
К.: Просвіта, 1996
1641996
Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання: монографія
ВД Лагутін
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008
1102008
Бюджетна та монетарна політика: координація в трансформаційній економіці: монографія
ВД Лагутін
К.: КНТЕУ 248, 2007
762007
Кредитування: теорія і практика: навч. посібник
ВД Лагутін
К.: Знання, КОО, 2000
632000
Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його імплементації у вітчизняну практику
ОІ Тулай
532007
Кредитування: теорія і практика: навчальний посібник
ВД Лагутін
К.: Знання, КОО, 2000.–215 с, 2000
482000
Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації: Монографія
ВД Лагутін, ТО Кричевська
К.: Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004
402004
Пріоритети координації бюджетної та монетарної політики в Україні
ВД Лагутін
Фінанси України, 3-14, 2011
322011
Гроші та грошовий обіг: навч. посіб.
ВД Лагутін
К.: Т-во «Знання», КОО, 2002
322002
Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування
ВД Лагутін
Фінанси України, 75-82, 2004
312004
Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні: теорія, концепція, практичні рекомендації і пропозиції: Монографія
ВД Лагутін
Луцьк: Вежа, 240, 2000
302000
Внутрішній ринок України в умовах дисбалансів між виробництвом і споживанням
АА Мазаракі, ВД Лагутін
Економіка України, 4-18, 2016
282016
Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці
В Лагутін
Україна: аспекти праці, 16-20, 2010
282010
Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції
А Мазаракі, В Лагутін
Економіка України, 17-26, 2011
262011
Гроші та грошовий обіг
ВД Лагутін
К.: Знання, 1999
261999
Шкода від монополії і користь від конкуренції: чи все так просто?
В Лагутін
Економіка України 4, 55-61, 2007
252007
Монетарна і фіскальна політика у стратегії економічного зростання
ВД Лагутін
Фінанси України, 11-18, 2002
242002
Конкурентна політика держави: механізм реалізації
В ЛАГУТІН
· SCIENTIA· FRUCTUOSA (ВІСНИК Київського національного торговельно …, 2016
222016
Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми
ВД Лагутін
Економічна теорія, 16-26, 2006
222006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20