Ірина Іонова
Ірина Іонова
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти
ЛА Сподін
ЛА Сподін, 2001
432001
Сутнісні складові навчальної проектної діяльності вчителя
І Іонова
Рідна школа, 43-46, 2007
92007
Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності
ІМ Іонова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2015
5*2015
Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності
ІМ Іонова
автореферат, 2015
5*2015
САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІМ Іонова
Сб. науч. трудов SWorld 24 (Вып. 3.), 85–92., 2013
42013
Самовдосконалення вчителя для організації навчальної проектної діяльності
ІІ Миколаївна
Сб. науч. трудов SWorld 24 (Вып. 3), С. 85–92, 2013
4*2013
Особливості здійснення соціально-педагогічного супроводу сімʼї в закладах освіти
ІМ Іонова, Г Корінна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
12019
Проектна діяльність у роботі спеціалізованих соціальних служб
ІМ Іонова
Збірник наукових праць. Педагогічні науки 2 (Випуск LXXІV), С. 127–132., 2016
12016
Творча самореалізація особистості як психолого-педагогічна проблема
ІІ Миколаївна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 20-28., 2010
1*2010
Марина Бойченко
І Іонова
Редакційна колегія, 3, 2019
2019
Виховна робота з обдарованою учнівською молоддю з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти США
МА Бойченко, ІМ Іонова, ІА Чистякова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ІМ Іонова, ЄО Глущенко
Сімейна політика в Україні: проблеми і перспективи розвитку: матеріали …, 2018
2018
Навчальна проектна діяльність як засіб професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
ІМ Іонова, АВ Кирилюк
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2018
2018
До проблеми гуманізації взаємин підлітків, які виховуються в родинному середовищі, з вихованцями дитячих будинків
І Іонова
Педагогічний дискурс, 68-72, 2017
2017
Модель розвитку спiвробiтництва соціального педагога із сім’єю в процесі виховання статі дівчат підліткового віку
АВ Приходько, ІМ Іонова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
Соціально-педагогічна профілактика протиправної поведінки неповнолітніх, схильних до правопорушень
ІМ Іонова
Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia: Stav, problem a perspektivy …, 2016
2016
Педагогічні умови соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у приймних сім’ях
ІМ Іонова
International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems …, 2016
2016
Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у навчальній проектній діяльності
ЛС Левченко, ІМ Іонова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 162–171., 2015
2015
Соціальна проектна діяльність як засіб формування гуманізму старшокласників
ІІ Миколаївна
Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади …, 2015
2015
Інтерес до реалізації творчого потенціалу старшокласників у навчальній проектній діяльності
ІІ Миколаївна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 211-218, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20