Оксана Драч
Оксана Драч
професор історії, Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.)
ОО Драч
Charków, 2001
292001
Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.: мотивація, динаміка та соціально-демографічні характеристики курсисток
ОО Драч
Інтелігенція і влада, 54-65, 2009
132009
Велика реформа як чинник прагнень жіночої молоді Російської імперії до вищої освіти
ОО Драч
Проблеми історії України ХІХ–початку ХХ ст., 2011
92011
Формування системи оплати праці сільського вчителя в Україні (друга половина XIX-початок XX ст.)
ОО Драч
Український селянин, 48-51, 2005
82005
Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)/Автореферат дис… канд. іст. наук: 07.00. 01
ОО Драч
Харків, 2002.–21 с, 2002
52002
Вища освіта як нова модель соціальної поведінки жінок у період модернізації другої половини XIX ст.
ОО Драч
Інститут історії України НАН України, 2008
32008
Жіноча середня освіта провінційного міста: осмислення практики функціонування гімназій Черкас (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
ОО Драч, АА Котиченко
Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, 86-93, 2013
22013
Політика державної влади Російської імперії щодо педагогічної діяльності іноземців у ХІХ ст.
ОО Драч
Вісник Черкаського університету. Історичні науки, 15-20, 2012
22012
Робота комісії з питань жіночої освіти в Російській імперії в 1880-х рр. як визначення шляху розвитку вищої школи
ОО Драч
Інтелігенція і влада, 33-43, 2012
22012
Діяльність спеціальних комісій 1870-х рр. із питань вищої жіночої освіти в Російській імперії
ОО Драч
Інтелігенція і влада, 30-40, 2011
22011
Влада Російської імперії і вищі жіночі курси на початку ХХ ст.
ОО Драч
Проблеми історії України XIX-початку XX ст., 100-109, 2010
22010
Соціальний портрет слухачок вищих жіночих курсів (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ОО Драч
Інститут історії України НАН України, 2009
22009
НОВОЙ ЖЕНЩИНЫ
О Драч, АШ КОНЦЕПТ
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ А. КОЛЛОНТАЙ В контексте постмодернистских подходов …, 0
2
Історія медицини і фармації з найдавніших часів до середини ХVІІ ст.: навч. посіб.
ОО Драч, НМ Борисенко
Чабаненко ЮА, 2018
12018
Концепт «нової жінки» в інтерпретації О. Коллонтай
О Драч, А Шаматова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половини ХІХ–початку ХХ ст.: загальноімперські тенденції та регіональні особливості
ОО Драч
Гуржіївські історичні читання, 115-118, 2014
12014
Організаційні засади діяльності вищих жіночих курсів у російській імперії (1872–1886 рр.)
ОО Драч
Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, 2011
12011
Жінки і російські університети: позиція імперської влади (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ОО Драч
Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, 107-113, 2010
12010
Вища жіноча освіта в Харкові (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.): макро-і мікроаналіз проблеми
ОО Драч
Видавництво СумДУ, 2009
12009
Шлях вищої освіти: проблема схвалення дівочого вибору російським суспільством (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)
ОО Драч
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20