Olena Mishalova (Олена Мішалова)
Olena Mishalova (Олена Мішалова)
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Department of Philosophy
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Исторический нарратив как форма организации и репрезентации исторического знания
ЕВ Мишалова
Epistemology & Philosophy of Science 31 (1), 2012
102012
Неокантіанські витоки сучасної наративної філософії
ОВ Мішалова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2012
22012
Нарратив як предмет і метод міждисциплінарних досліджень в сучасному гуманітарному пізнанні
ОВ Мішалова
Актуальні проблеми духовності, С. 167-181., 2009
22009
Концепции исторического нарратива в современной философии истории
ЕВ Мишалова
ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ, 26, 2013
12013
Логіка «історичних наук» як методологічна основа розвитку гуманітарних наук (Передумови становлення сучасної філософії історії у філософських концепціях XIX - першої пол. XX ст.)
ОВ Мішалова
Науковий вісник Чернівецького університету, С. 9 - 15., 2011
12011
Теоретична модель історичного нарративу
O Mishalova
Актуальні проблеми духовності, 34-47, 2008
12008
Narrative tolerance: on the road to unbiased history, cultural tolerance and civil society
O Mishalova
SHS Web of Conferences 75, 03001, 2020
2020
Наративна толерантнiсть: вихiд iз лабiринту нацiональних iсторичних наративiв
O Mishalova
Актуальні проблеми духовності, 46-71, 2019
2019
Iдея прогресу та моделi розгортання iсторичного процесу
O Mishalova
Актуальні проблеми духовності, 163–184-163–184, 2018
2018
Фiлософiя. Методичний комплекс з навчальної дисциплiни.
ЯВ Шрамко, АІ Абдула, ГА Балута, НП Козаченко, ОВ Мішалова, ...
КДПУ, 2017
2017
Iсторичнi твердження та поняття як конститутивнi елементи iсторичної дiйсностi
O Mishalova
Актуальні проблеми духовності, 95-131, 2016
2016
Historic reality fact in light of L. Wittgenstein’s ideas
O Mishalova
Actual Problems of Mind. Philosophy Journal, 175-186, 2014
2014
Нормативний вимір історичної дійсності
ОВ Мішалова
Δόξα / Докса, С. 55-62., 2014
2014
Iсторична дiйснiсть та факт у свiтлi iдей Л. Вiтгенштейна
O Mishalova
Актуальні проблеми духовності, 175-186, 2014
2014
Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»«ВІД ПРЕДМЕТА ДО МЕТОДУ»: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ У …
ОВ Мішалова
ФІЛОСОФІЯ І ПОЛІТОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ, 36, 2013
2013
ГЕРМЕНЕВТИЧНА VS НАРАТИВНА ΦІЛОСОΦІЯ ІСТОРІЇ
О Мішалова
Філософія, 198, 2013
2013
Концепцiї iсторичного наративу в континентальнiй фiлософiї iсторiї
ОВ Мiшалова
Актуальні проблеми духовності, 36-45, 2013
2013
Робота над першоджерелами як засіб формування стійких знань і метод розвитку критичного мислення у студентів вищого навчального закладу
ОВ Мішалова
Педагогіка вищої та середньої школи, 75-81, 2013
2013
Герменевтична vs наративна філософія історії
О Мішалова
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 198-203, 2013
2013
«Від предмета до методу»: передумови становлення сучасної філософії історії у герменевтичних філософських концепціях ХІХ – першої пол. ХХ ст.
ОВ Мішалова
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, С. 36-40., 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20