Ануш Балян
Ануш Балян
Національна академія аграрних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене naas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжрегіональне, транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини)
А Балян
Ужгород: Ліра, 2005
742005
Земельні реформи у постсоціалістичних країна Східної Європи
А Балян
Економіка АПК, С. 25-28, 2001
272001
Досвід фермерської кооперації та перспективи її розвитку в Україні
А Балян
Економіка АПК, С. 20-23, 1996
151996
Мiжрегiональне, транскордонне спiвробiтництво України за умов розширення Европейського Союзу (на прикладi прикордонних регiонiв України та Угорщини)
АВ Балян
132006
Наукове узагальнення зарубіжного досвіду в сільському господарстві
А Балян
К.: ЗАТ" Нічлава, 2000
122000
Регіональні особливості проблем екологізації сільськогосподарського землекористування на прикладі Закарпатської області
НЙБ А. Балян
Ужгород, 2010
112010
Стан європейського виноградарства і напрями підвищення ефективності підкомплексу в Україні
АВ Балян, ОБ Левицький
Економіка АПК, 16-22, 2007
112007
Концептуальні підходи до здійснення Єврорегіональної політики
А Балян
Вісник аграрної науки, С. 68-70, 2005
102005
Форми та механізми активізації єврорегіонального транскордонного співробітництва України та держав центральної Європи
А Балян
Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія “Економіка”., С. 80, 2005
102005
Пріоритетні напрями регіональної політики Європейського Союзу
А Балян
Вісник аграрної науки, 59-61, 2005
82005
Виробництво сільськогосподарської продукції в селянських (фермерських) господарствах
СГВ А. Балян
Економіка АПК, С. 29, 1999
81999
Регіональні особливості інвестиційної діяльності в сільському господарстві
А Балян
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
72014
Внесок аграрної науки в розвиток органічного виробництва
А Балян
Вісник аграрної науки, С. 9-12, 2013
62013
Зарубіжний досвід реформування сільського господарства
ФМД А. Балян
Економіка АПК, С. 83-89, 2005
62005
Особливості та принципи здійснення регіональної політики в країнах – членах ЄС
А Балян
Економіст. - 2005.- №2. – С. 50-51., С. 50-51, 2005
62005
Досвід аграрних реформ в Угорщині й Україні : Монографія
А Балян
Нора-прінт, 2004 г. ISBN 966-7837-73-4, 2004
5*2004
Концептуальні узагальнення розвитку українсько-угорських прикордонних територій в контексті європейської інтеграції
А Балян
Актуальні проблеми економіки, С. 74-84, 2005
32005
Земельна реформа в країнах Центральної Східної Європи
А Балян, АОК ін.
Економіка АПК, С. 79-86, 1996
31996
Особливості розвитку фермерства і його кооперування в Закарпатській області: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01.
А Балян
К., ІАЕ УААН, 1995
31995
Проблеми інноваційної діяльності в аграрній сфері та шляхи її розв’язання
А Балян
Агроінком, 44-47, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20