Сокол Сергій Петрович
Сокол Сергій Петрович
ДДАЕУ, механізації сільського господарства, кафедра сільськогосподарських машин
Verified email at dsau.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних проектів ОКР" Бакалавр" за напрямом підготовки 6.100102" Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва і …
СП Сокол, БГ Харченко
СП Сокол, БГ Харченко–Д.: ДДАУ, 2013
122013
Математична модель взаємодії ґрунту з вібруючим клином, та визначення кінематичних характеристик вібрації при викопуванні коренеплодів
АС Кобець, ММ Науменко, СП Сокол
Механізація с.-г. виробництва: вісник Харківського нац. техн. ун-ту с. г. ім …, 2010
4*2010
Теоретическое исследование взаимодействия замкнутой кольцевой скобы с почвой
АС Кобец, НН Науменко, СС П.
Механізація с.-г. виробництва: вісник Харківського нац. техн. ун-ту с. г. ім …, 2009
32009
Дизайн-разработка геометрии обвода формообразующей знакопеременной кривой поверхности скобы
АС Кобец, ВИ Корабельский, НН Науменко, СП Сокол
Геотехническая механика: межвед. сб. науч. тру-дов / Ин-т геотехнической …, 2008
32008
Дизайн-разработка геометрии обвода формообразующей знакопеременной кривой поверхности скобы
АС Кобец, СП Сокол, ВИ Корабельский, НН Науменко, АН Кобец
Геотехническая механика, 2008
32008
Конструювання поверхні робочого органу типу скоба для викопування коренеплодів
АС Кобець, СС П.
Вісник Дніпропетровського ДАУ, с. 82-85, 2007
32007
Грунтообробні агрегати на основі дискових робочих органів
ГВ Теслюк, БА Волик, СП Сокол, ОМ Кобець, АМ Семенюта
ТОВ «Акцент ПП», 2016
22016
Расчёт долговечности упруго-наследственных сред при длительном циклическом нагружении
ВИ Дырда, СП Сокол, ЕВ Калганков, ВА Колбасин, АВ Толстенко
Геотехнічна механіка, 111-122, 2013
22013
Математична модель взаємодії рухомого клина з ґрунтом
АС Кобець, ММ Науменко, АМ Пугач, СС П.
Наук. вісник НУБіП України: зб. наук. пр. 1 (144), 43-50, 2010
22010
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМОРАЗВЁРТЫВАЮЩЕГОСЯ ЧИЗЕЛЯ (СЧ) И ПЛУГА-СКОБЫ
ВИ Корабельский, АС Кобец, СП Сокол, ОА Демидов
ВІСНИК, 42, 2007
22007
Формування конструктивних параметрів ґрунтообробних машин методами фізичного моделювання
СП Сокол, БА Волик
Харківський національний технічний університет сільського господарства им …, 2019
12019
Розробка робочих органів грунтообробних знарядь з використанням методів біоніки
ГВ Теслюк, СП Сокол, БА Волик, НО Пономаренко
PC Technology Center, 2019
12019
Геометрична модель робочої поверхні копа-ча коренеплодів
СП Сокол
Технічний сервіс машин для рослинництва: вісник Харківського нац. техн. ун …, 2015
12015
Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів удосконаленого робочого органа для викопування коренеплодів
СП Сокол
1*2014
Определение временных характеристик резиновых элементов машин с учётом развивающейся повреждённости
АС Кобец, СП Сокол, ТЕ Твердохлеб, АВ Толстенко, ВА Колбасин, ...
Геотехнічна механіка, 104-111, 2014
12014
Почвообрабатывающие орудия: современное состояние и перспективы развития
АС Кобец, СП Сокол, АН Кобец, БА Волик, АМ Пугач, АН Семенюта
Геотехнічна механіка, 79-88, 2013
12013
Розподіл напружень в гумометалевому блоці при стиску статичним навантаженням
АС Кобець, ВІ Дирда, ММ Науменко, СП Сокол, ВО Гурідова
Інститут геотехнічної механіки ім. МС Полякова НАНУ, 2021
2021
Розподіл сипкого матеріалу в решеті з горизонтальною віссю обертання
АС Кобець, ВІ Дирда, ММ Науменко, СП Сокол, ДВ Філіпенко, ...
Інститут геотехнічної механіки імені МС Полякова Національної академії наук …, 2019
2019
Машини для забезпечення технічного етапу рекультивації техногенно порушених земель
ГВ Теслюк, СП Сокол, БА Волик, А Коновий
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого спільно з Державним підприємством" УкрЦВТ”, 2018
2018
Динамика вибрационных машин с учётом развивающейся в упругих звеньях повреждённости
АС Кобец, ВИ Дырда, СП Сокол, АА Черний, ЮН Овчаренко
Геотехнічна механіка, 205-211, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20