Сокол Сергій Петрович
Сокол Сергій Петрович
ДДАЕУ, механізації сільського господарства, кафедра сільськогосподарських машин
Verified email at dsau.dp.ua
TitleCited byYear
Математична модель взаємодії ґрунту з вібруючим клином, та визначення кінематичних характеристик вібрації при викопуванні коренеплодів
АС Кобець, ММ Науменко, СП Сокол
Механізація с.-г. виробництва: вісник Харківського нац. техн. ун-ту с. г. ім …, 2010
3*2010
Теоретическое исследование взаимодействия замкнутой кольцевой скобы с почвой
АС Кобец, НН Науменко, СС П.
Механізація с.-г. виробництва: вісник Харківського нац. техн. ун-ту с. г. ім …, 2009
32009
Расчёт долговечности упруго-наследственных сред при длительном циклическом нагружении
ВИ Дырда, СП Сокол, ЕВ Калганков, ВА Колбасин, АВ Толстенко
Геотехнічна механіка, 111-122, 2013
22013
Математична модель взаємодії рухомого клина з ґрунтом
АС Кобець, ММ Науменко, АМ Пугач, СС П.
Наук. вісник НУБіП України: зб. наук. пр. 1 (144), 43-50, 2010
22010
Дизайн-разработка геометрии обвода формообразующей знакопеременной кривой поверхности скобы
АС Кобец, ВИ Корабельский, НН Науменко, СП Сокол
Геотехническая механика: межвед. сб. науч. тру-дов / Ин-т геотехнической …, 2008
22008
Дизайн-разработка геометрии обвода формообразующей знакопеременной кривой поверхности скобы
АС Кобец, СП Сокол, ВИ Корабельский, НН Науменко, АН Кобец
Геотехническая механика, 2008
22008
Конструювання поверхні робочого органу типу скоба для викопування коренеплодів
АС Кобець, СС П.
Вісник Дніпропетровського ДАУ, с. 82-85, 2007
22007
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ САМОРАЗВЁРТЫВАЮЩЕГОСЯ ЧИЗЕЛЯ (СЧ) И ПЛУГА-СКОБЫ
ВИ Корабельский, АС Кобец, СП Сокол, ОА Демидов
ВІСНИК, 42, 2007
22007
Грунтообробні агрегати на основі дискових робочих органів
ГВ Теслюк, БА Волик, СП Сокол, ОМ Кобець, АМ Семенюта
ТОВ «Акцент ПП», 2016
12016
Геометрична модель робочої поверхні копа-ча коренеплодів
СП Сокол
Технічний сервіс машин для рослинництва: вісник Харківського нац. техн. ун …, 2015
12015
Обґрунтування конструктивних і кінематичних параметрів удосконаленого робочого органа для викопування коренеплодів
СП Сокол
1*2014
Определение временных характеристик резиновых элементов машин с учётом развивающейся повреждённости
АС Кобец, СП Сокол, ТЕ Твердохлеб, АВ Толстенко, ВА Колбасин, ...
Геотехнічна механіка, 2014
12014
Почвообрабатывающие орудия: современное состояние и перспективы развития
АС Кобец, СП Сокол, АН Кобец, БА Волик, АМ Пугач, АН Семенюта
Геотехнічна механіка, 79-88, 2013
12013
Динамика вибрационных машин с учётом развивающейся в упругих звеньях повреждённости
АС Кобец, ВИ Дырда, СП Сокол, АА Черний, ЮН Овчаренко
Геотехнічна механіка, 2018
2018
Динаміка вібраційних машин з урахуванням пошкодженості що розвивається в пружних ланках
АС Кобець, ВІ Дирда, СП Сокол, ОА Черній, ЮМ Овчаренко
Інститут геотехнічної механіки ім. МС Полякова НАНУ, 2018
2018
Динаміка резонансних вібраційних машин при низьких температурах
АС Кобець, ВІ Дирда, СП Сокол, ОА Черній
Вінницький національний аграрний університет, 2018
2018
Обґрунтування параметрів робочої поверхні копача коренеплодів
СП Сокол
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
2018
Стискування тонкошарових гумометалевих елементів
ВІ Дирда, СМ Гребенюк, КС Решевська, СП Сокол, АВ Новікова
Інститут геотехнічної механіки ім. МС Полякова НАНУ, 2017
2017
Промислова безпека в контексті захисту машин і операторів від вібрації і шуму
ВІ Дирда, ГМ Агальцов, ЮГ Козуб, СП Сокол
Інститут геотехнічної механіки ім. МС Полякова НАНУ, 2017
2017
Промышленная безопасность в контексте защиты машин и операторов от вибрации и шума
ВИ Дырда, ГН Агальцов, ЮГ Козуб, СП Сокол
Геотехнічна механіка, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20