Ольга Тимошенко orcid.org/0000-0001-9696-1698
Ольга Тимошенко orcid.org/0000-0001-9696-1698
Харківська державна зооветеринарна академія
Підтверджена електронна адреса в hdzva.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ветеринарна клінічна біохімія
МІ Карташов
Харків: Еспада, 2010
232010
Остеохондроз позвоночника у детей
НИ Хвисюк, АИ Продан, СС Пухачева, НВ Дедух, ОП Тимошенко
К.:«Здоров⁸⁸⁸⁸⁷⁸⁸’я, 1985
221985
Методические рекомендации по экспериментальному исследованию и клиническому изучению противоартрозных (хондромодулирующих) лекарственных средств
ИА Зупанец, НА Корж, НВ Дедух, ВН Коваленко, ВИ Мальцев
Û К, 1999
201999
Стресс как этиопатогенетический фактор структурно-метаболических повреждений костной и хрящевой тканей
ОП Тимошенко
Автореф. дис.... докт. биол. наук, 1990
171990
Исследование диагностических возможностей программного комплекса «Х-rays»
ОП Тимошенко, МЮ Карпинский
Медицина и 1, 62-64, 2001
152001
Біохімічні показники метаболізму сполучної тканини у цуценят
ДВ Морозенко, ОП Тимошенко, ЛП Рябкова, ЛВ Гроздєва
Біологія тварин, 130-134, 2011
112011
960626
МР Штерн, ОП Тимошенко, ФС Леонтьева, ГФ Клюева
101982
Ветеринарна клiнiчна бiохiмiя та iн.; За ред. МI Карташова та ОП Тимошенко
МI Карташов
92010
Биохимические показатели состояния соединительной ткани в патогенезе, диагностике и контроле эффективности лечения гепатопатии собак
ДВ Морозенко, ОП Тимошенко
Біологія тварин 14 (1-2), 411-419, 2012
82012
Рівень вуглеводно-білкових компонентів в сироватці крові тварин як показник стану кістково-хрящової системи/Тимошенко ОП, Леонтьєва ФС, Сегодін ОБ
ОП Тимошенко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць.–ХДЗВА.–Ч 2, 2001
82001
Показники ліпідограми сироватки крові собак без клінічних ознак патології
ОП Тимошенко, АО Землянський, КЛ Виговська, ЮВ Кузьміна
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету, 136-140, 2013
72013
Бiохiмiчнi показники стану сполучної тканини у дiагностицi хвороб собак i котiв: методичнi рекомендацi
ДВ Морозенко, ВI Левченко, ОП Тимошенко
Бiологiя тварин: наук.-теорет. журнал, 131, 2012
72012
Ветеринарна клiнiчна бiохiмiя та iн
МI Карташов, ОП Тимошенко, ДВ Кiбкало
Харкiв: Еспада, 400, 2010
72010
Диагностика артрозов и артритов крупных суставов
ВА Филиппенко, ФС Леонтьева, ОП Тимошенко
Ортопед. травматол, 85-89, 1999
71999
Біохімічні показники стану сполучної тканини у патогенезі, діагностиці та контролі ефективності лікування гепатопатії собак
ДВ Морозенко, ОП Тимошенко
Біологія тварин, 411-419, 2012
62012
Целесообразность использования клинико-биохимических показателей состояния соединительной ткани у разных видов рептилий
АА Степаненко, ОП Тимошенко
Научный вестник Луганского НАУ. Серия Ветеринарные науки.–Луганск: Элтон-2 …, 2010
62010
Klinichni biokhimiia
OP Tymoshenko, LM Voronina, VM Kravchenko
Kharkiv: Vyd-vo “Profesional 288, 2005
62005
Визначення активності трансамідинази в сироваткі крові уніфікованим методом
ОП Тимошенко
Клінічна біохімія/ОП Тимошенко, АМ Вороніна, ВМ Кривченко.− К.:«Професіонал …, 2005
62005
Stress kak etiopatogeneticheskij faktor strukturno-metabolicheskikh povrezhdenij kostnoj i khriashchevoj tkanej [Stress as etiopathogenic factor of structural and metabolic …
OP Timoshenko
Dokt. Diss., Moscow, 1990
61990
Проблеми та шляхи забезпечення стійкості фінансової системи України
ОП Тимошенко
Інвестиції: практика і досвід, 28-30, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20