Ростислав  Дмитрович Крикливий
Ростислав Дмитрович Крикливий
Вінницький державний педагогічний університет, кафедра хімії та методики навчання хімії
Verified email at vspu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження впливу кальцій карбонату на відновлення трикальційфосфату
РД Крикливий, ЄП ДЄЛЯН
Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного університету. Технічні …, 2008
52008
The Research on the Ammonium Concentrations in City Stocks and Further Sedimentation of Ion-Exchange Concentrate
M Malovanyy, H Sakalova, T Vasylinych, R Kryklyvyi
Journal of Ecological Engineering 20 (1), 2019
32019
Technological aspects of environmentally friendly processes of domestic phosphorites reduction
R Petruk, H Petruk, R Kryklyvyi, I Bezvozyuk
Chemistry & Chemical Technology, 55-62, 2016
32016
Дослiдження впливу кальцiй карбонату на вiдновлення трикальцiйфосфату ЕП Дєлян
РД Крикливий
Збiрник наукових праць Днiпродзержинського державного унiверситету. Технiчнi …, 2008
32008
Регенерация смеси сорбентов после очистки оборотных вод производства безалкогольных напитков
АП Ранский, ОC Худоярова, ОА Гордиенко, ТС Титов, РД Крикливый, ...
ВД" Академперіодика" НАН України, 2019
12019
Дослідження взаємодії трикальційфосфату з тетрахлорометаном та оксохлоридом вуглецю
ВГ Петрук, ГД Петрук, РД Крикливий
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні …, 2017
12017
Одержання та оцінка якості в'яжучих речовин при переробці фосфатної сировини
РД Крикливий
ВНТУ, 2012
12012
Відновлення трикальційфосфату газовими відновниками в присутності хлору
РД Крикливий
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005
12005
Оптимізація очищення водно-цукрового сиропу регенерацією суміші сорбентів
ОC Худоярова, АП Ранський, ОА Гордієнко, ТС Тітов, РД Крикливий
ТОВ «ТВОРИ», 2020
2020
Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, ТС Тітов, АП Ранський, РД Крикливий, ...
Вінницький національний технічний університет, 2020
2020
Regeneration of Sorbents Mixture After the Purification of Recycled Water in Production of Soft Drinks
AP Ranskiy, OS Khudoyarova, OA Gordienko, TS Titov, RD Kryklyvyi
Journal of Water Chemistry and Technology 41 (5), 318-321, 2019
2019
Спосіб регенерації суміші активованого вугілля та кізельгуру від органічних забруднювачів
АП Ранський, ОС Худоярова, ОА Гордієнко, РД Крикливий, ТС Тітов
Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності …, 2019
2019
Регенерація суміші сорбентів виробництва безалкогольних напоїв
ОC Худоярова, РД Крикливий, ОА Гордієнко, ТС Тітов
ХІІ Менделєєвські читання: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф …, 2019
2019
КОМБІНОВАНЕ РЕАГЕНТНЕ ВИЛУЧЕННЯ КАТІОНІВ МЕТАЛІВ ІЗ ПРОМИВНИХ ВОД ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
АП Ранський, ОС Худоярова, РД Крикливий
ЦУДПУ ім. В. Винниченка, Кропивницький, 2018
2018
Композиційні матеріали та консистентні мастила з підвищеними трибологічними властивостями
АП Ранський, ОС Худоярова, РД Крикливий, ОА Гордієнко, ...
2018
KINETIC REGULIARITIES OF TRICALCIUM PHOSPHATE DECOMPOSITION BY CARBON TETRACHLORIDE
R Kryklyvyi, V Petruk
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 1-5, 2017
2017
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ
РД Крикливый, ВГ Петрук
Научные труды Винницкого национального технического университета, 1-5, 2017
2017
Кінетичні закономірності розкладу трикальційфосфату тетрахлорометаном
РД Крикливий, ВГ Петрук
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 1-5, 2017
2017
Теоретичні та технологічні основи переробки фосфатних руд природним газом із сумішами хлоралканів
РД Крикливий
Київ, 2017
2017
Получение сульфидов фосфора восстановлением фосфатов и сульфатов
ОС Худоярова, РД Крикливый, ТН Василинич
Молодий вчений, 13-17, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20