Follow
Ігор Берестов
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження ефективності застосування нових гіркових горловин
МІ Данько, ІВ Берестов, ОМ Огар, ОВ Розсоха
Залізничний транспорт України, 18-21, 2008
162008
Аналіз існуючих методів та методик розрахунку сортувальних пристроїв
ІВ Берестов, МЮ Куценко
Інформаційно–керуючи системи на залізничному транспорті, 34-37, 2007
122007
До питання розробки методики визначення комплексного показника характеристики конструктивно–технологічних параметрів пристроїв регулювання швидкості відчепів: Інформаційно …
ІВ Берестов, МЮ Куценко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 6, 2006
72006
Теоретичні основи оптимізації параметрів сортувальних гірок (Частина 2)
ІВ Берестов
Міжвуз. зб. наук. праць.–Харків, 8-15, 1998
71998
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНО ТЕХНОЛОГіЧНИХ ПАРАМЕТРіВ СОРТУВАЛЬНИХ ГіРОК
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6 (37)), 4-8, 2009
62009
Гіркові технічні засоби
ІВ Берестов
Навч. посіб. для студ. вузів зал. тр-ту/ІВ Берестов, ЄВ Нагорний.–Харків …, 1998
61998
До питання розробки методики комплексного розрахунку оптимальних конструктивних параметрів сортувальних гірок
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (3 (38)), 56-60, 2009
52009
Обґрунтування необхідності паспортизації сортувальних пристроїв залізниць України: Збірник наукових праць студентів і магістрів, вип. 65
ІВ Берестов, МЮ Куценко
Зб. наук. пр./Укр. держ. акад. залізн. трансп, 113-115, 2005
52005
Нормування енерговитрат гіркових електровозів
ІВ Берестов, СП Похилко
Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій …, 2004
52004
Гіркові технічні засоби
ЄВ Нагорний, ІВ Берестов, ВО Крючков
Харків: Регіон-інформ.–К.: Трансп. України, 1998
51998
Підвищення ефективності взаємодії станції примикання та під’їзних колій
ІВ Берестов, ГВ Шаповал, НВ Мерзлякова
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
22015
Технологія моніторингу рівня професійної підготовки персоналу господарства перевезень залізничного транспорту
ОВ Розсоха, ІВ Берестов, ГВ Шаповал
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 3, 2017
12017
Розрахунок раціональних конструктивно-технологічних параметрів сортувальних гірок на основі системного підходу
ОМ Огар
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
12013
Вибір раціональної технології обслуговування составів у пасажирському комплексі
ІВ Берестов, ГВ Шаповал
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
12013
Вимоги до проектування основних пристроїв на роздільних пунктах. Проектування вантажних станцій. Ч. 6
ВІ Крячко, ІВ Берестов, КВ Крячко, МЮ Куценко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2010
12010
Комплексний розрахунок висоти і поздовжнього профілю сортувальних гірок з використанням ПЕОМ: методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни …
ІВ Берестов, ОМ Огар, ГВ Шаповал, МЮ Куценко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2010
12010
On the question of developing methods of complex calculation of optimal design parameters of sorting slides
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (3), 56-60, 2009
12009
Апроксимація значень основного питомого опору вагонів для моделювання їх скочення з сортувального пристрою
ІВ Берестов, МЮ Куценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (4 (31)), 33-35, 2008
12008
Узагальнена блок–схема удосконалення методики розрахунку сортувальних пристроїв з метою їх паспортизації
ІВ Берестов, МЮ Куценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 36-41, 2007
12007
До питання доцільності дослідження структури та характеристики вагонопотоку, що перероблюється на сортувальних пристроях України
ІВ Берестов, МЮ Куценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 14-20, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20