Interregional Academy of personnel management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Interregional Academy of personnel management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Interregional Academy of personnel management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Verified email at maup.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы кадрового менеджмента
ГВ Щекин
К.: Междунар. академия персонала, 1993
3691993
Основы кадрового менеджмента
ГВ Щекин
К.: Междунар. академия персонала, 1993
3671993
Социология молодежи
НФ Головатый
К.: МАУП, 85, 1999
2921999
Майстерня вченого: підручник для науковця
ЮП Сурмін
К.: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти …, 2006
2202006
Социальная теория и кадровая политика
H Shchokin
МАУП, 2000
2182000
Психология работы с людьми: Советы руководителю
НН Обозов, ГВ Щекин
Политиздат Украины, 1990
2171990
Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого розвитку
В Бакуменко, В Князєв, Ю Сурмін
Вісник УАДУ, 11-27, 2003
1892003
Методологія наукових досліджень: навч. посіб.
АМ Єріна, ВБ Захожай, ДЛ Єрін
К.: Центр навчальної літератури, 2004
1772004
Теория социального управления: монография
ГВ Щекин
К.: мауп 408, 1996
1481996
Теория и практика управления персоналом
ГВ Щекин
К.: МАУП, 17, 2003
1402003
Політична культура сучасної молоді
ВМ Бебик, МФ Головатий, ВА Ребкало
К.: АЛД 112, 2, 1996
1381996
Політична культура сучасної молоді
ВМ Бебик, МФ Головатий, ВА Ребкало
К.: АЛД 112, 2, 1996
1381996
Політична культура сучасної молоді
ВМ Бебик, МФ Головатий, ВА Ребкало
К.: АЛД 112, 2, 1996
1381996
Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика:[навч. посіб.]
АВ Головач, ВБ Захожай, НА Головач
Головач АВ, Захожай ВБ, Головач НА—К.: КНЕУ, 2005
1342005
Основы социального управления
ВН Иванов, ВИ Патрушев, АГ Гладышев
Высш. шк., 2001
1232001
Практическая психология менеджмента
ГВ Щекин
К.: Украина, 1994
1171994
Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення
МФ Головатий
К.: Наук. думка 237, 2, 1993
1121993
Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення
МФ Головатий
К.: Наук. думка 237, 2, 1993
1121993
Політична психологія
МФ Головатий
К.: МАУП 130, 2001
1082001
Політична психологія
МФ Головатий
К.: МАУП 130, 2001
1082001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20