Людмила Петрівна Міронець
Людмила Петрівна Міронець
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ПГФ, кафедра загальної біології та екології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Створення та використання комп’ютерних презентацій під час навчання біології
ЛП Міронець
Рідна школа, 40-42, 2008
72008
Методика застосування комп'ютерних технологій у процесі навчання біології учнів 7-го класу
ЛП Міронець
ступ. канд. пед. наук: спец. 13.00. 02 «теорія та методика навчання …, 2010
52010
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ УЧНІВ 7-ГО КЛАСУ
ЛП Міронець
НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010
52010
Система інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції вчителя біології
ЛП Міронець
Проблеми підготовки фахівців: матеріали Міжнародної науково – практичної …, 2005
52005
Формування компонентів предметної компетентності з фізіології рослин у вищій школі
МП Москаленко, ЛП Міронець
Природничі науки: Збірник наукових праць / голов. ред. В.І. Шейко, 85-88, 2017
42017
Використання методу пректів на уроках біології
ЛП Міронець
Біологія і хімія в школі, 19-22, 2007
32007
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКСКУРСІЇ З БІОЛОГІЇ НА ТЕМУ «ВИВЧЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ)»(9 кл)
МП Москаленко, АП Вакал, ЛП Міронець, МП Москаленко, АП Вакал, ...
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ, 45-51, 2017
22017
Формування діяльнісного компоненту екологічної освіти
ЛП Міронець, АП Вакал
Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Методика навчання …, 2014
22014
Доцільність застосування комп’ютерних технологій під час навчання розділів «Рослини», «Різноманітність рослин» у загальноосвітній школі
ЛП Міронець
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 8, 175-183, 2010
22010
Дидактичні можливості педагогічних програмних засобів з біології
ЛП Міронець
Комп’ютер у школі та сім’ї, 27-30, 2008
22008
Тематичне оцінювання з біології. 6 кл.
ЛП Міронець
ОІППО, 2005
22005
Методика організації осінньої екскурсії на екологічній стежці
АВ Рудик, ЛП Міронець
Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук: збірник …, 2017
12017
Роль навчальної екологічної стежки у формуванні понять про біорізноманіття рослинного і тваринного світу
ЛП Міронець, ВМ Торяник
Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України Матеріали …, 2016
12016
Комп’ютерний навчально-методичний комплекс як засіб навчання технології виготовлення одягу
СВ Нечіпор
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 183-188, 2010
12010
Підходи до розробки критеріїв оцінки якості педагогічних програмних засобів/Педагогічні науки. Збірник наукових праць
ЛП Міронець
Педагогічні науки: Збірник наукових праць 1, 143-148, 2009
12009
Морфогенетичний поліморфізм Trifolium repens L. за малюнком «сивої» плями на листку на територіях м. Суми з різним антропогенним навантаженням
ВМ Торяник, ЛП Міронець
Фактори експериментальної еволюції організмів 25, 92-96, 2019
2019
Формування програмних результатів навчання студентів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 середня освіта (біологія)
ЛП Міронець, АП Вакал, МП Москаленко
Вектор, 2019
2019
Підготовка вчителя біології до використання SMART технологій у освітньому процесі
ЛП Міронець, ВМ Торяник
Вектор, 2019
2019
Методика використання веб-сайту в процесі навчання біології в основній школі
АВ Степанюк, ЛП Міронець
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Методика залучення учнівської молоді до виконання науково-дослідницьких робіт МАН
ЛП Міронець, ВМ Торяник
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20