Половіна Олена Анатоліївна
Половіна Олена Анатоліївна
доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного ін-ту Київського університету ім.Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом)
ОА Половіна
Інститут проблем виховання АПН України.–Київ, 2007
82007
«Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогів дошкільної освіти
О Половіна, Н Гавриш, Х Барна
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 42-46, 2016
4*2016
Формування емоційного досвіду дошкільника засобами казки
О Половіна
Вихователь-методист дошкільного закладу, с. 10-13., 2012
32012
Психолого-педагогічний супровід ігрової діяльності п’ятирічних дітей
О Половіна
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика …, 2011
2*2011
Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології
Г Бєлєнька, О Половіна, та ін., ІІ Загарницької
Монографія, 191-226, 2009
22009
Актуальні проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології дитинства
О Половіна
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 138-146, 2012
12012
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЕЙДЕТИКИ
О Половіна, Т Нагорна
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, 107-109, 2019
2019
Eco-education of children of pre-school age: health-security approach
ОА Половіна, ЛВ Гаращенко
Монографія Volume 3 3, 93-105, 2019
2019
Нові підходи до формування художньо-практичної компетентності майбутніх вихователів
ОА Половіна, ІВ Кондратець
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5789, 2019
2019
Мистецька освіта дошкільників: свобода, творчість, інтеграція
ОА Половіна
Дошкільне виховання, 3-8, 2019
2019
Розвиваємо творчий потенціал дітей під час прогулянки
ОА Половіна
Вихователь-методист дошкільного закладу, 41-45, 2019
2019
Свято: розважати чи розважатися?
ОА Половіна
Вихователь-методист дошкільного закладу, 57-61, 2019
2019
Мистецька освіта дошкільників: не відтворювати, а творити
ОА Половіна
Вихователь-методист дошкільного закладу, 15-22, 2019
2019
Методичний тиждень, або Лайфхаки методичного супроводу педагогів
ОА Половіна
Вихователь-методист дошкільного закладу, 4-13, 2018
2018
Інтегративна функція мистецтва у формуванні творчої особистості дитини
ОА Половіна
Мистецтво та освіта: Науково-методичний журнал – Київ, 22-26, 2018
2018
Педагогическое сопровождение формирования культуры лидерства служения у дошкольных педагогов.
ЕА Половина
Гармонизация психофизического и социального развития дошкольников: Материалы …, 2018
2018
Дошкільнятам про світ природи: Діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік): навч.-метод. посіб.
О Половіна, Г Бєлєнька
2018
Ранній розвиток дитини: потреба соціуму чи батьківські амбіції?
О Половіна
Вихователь-методист дошкільного закладу, 23-30, 2018
2018
Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти
О Половіна, І Ліпчевська
Науковий журнал «Молодий вчений», 89-94, 2018
2018
Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід
О Половіна, Л Гаращенко
Науковий журнал «Молодий вчений», 47-53, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20