Олена Змієвська
Олена Змієвська
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Researcher ID: M-3547-2018
Підтверджена електронна адреса в vspu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі
ОО Змієвська, ОЛ Козачишина
Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. Серія "Філологія …, 2017
42017
Семантико-когнітивна природа авторської сенсорики в художньому тексті
ОО Змієвська
"Наукові записки" Вінницького державного педагогічного університету, серія …, 2013
22013
Навчально-методичний посібник з методики навчання іноземних мов для студентів 2 курсу денної форми навчання (Частина 2)
ТВ Глазунова, ТА Довгалюк, АП Лісниченко, ОО Змієвська, ...
Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2020
12020
Підготовка шкільного вчителя нового покоління: теоретичні та практичні аспекти
О Змієвська, Т Довгалюк, М Глазунов, Т Глазунова, С Кузьміна, ...
Вінниця, ВДПУ, 2020
12020
Типова програма «Методика навчання англійської мови». Освітній ступінь бакалавра.
ОП Бевз, А Гембарук, ОА Гончарова, ОА Заболотна, ОО Змієвська, ...
НАІР, Івано-Франківськ, 2020
2020
Лінгвістика тексту і дискурсу
А Мосійчук, О Змієвська
Вінниця, ВДПУ, 2020
2020
Теоретичний курс англійської мови: стилістика, теоретична граматика
О Козачишина, О Змієвська
Вінниця, ВДПУ, 2020
2020
2. Навчально-методичний посібник з методики навчання іноземних мов для студентів 2 курсу денної форми навчання (Частина 2)
О Змієвська, Т Довгалюк, Т Глазунова, А Лісниченко, О Баліцька
Вінниця, ВДПУ, 2020
2020
Типова програма "Методика навчання англійської мови"
О Бевз, А Гембарук, О Гончарова, О Заболотна, О Змієвська, ...
Івано-Франківськ: НАІР, 2020
2020
КОГНІОТИП ЯК ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ МОДУС РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКОЇ СЕНСОРИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
О Змієвська
Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у …, 2019
2019
Language Learner Type in EFL Classroom
OTG Zmiievska
Інновації в сучасній освіті: український та світовий контент, 102-109, 2019
2019
What makes instructions effective in the English classroom
O Zmievska
Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: досвід і виклики, 117-120, 2019
2019
Єдність семантичного та когнітивного аспектів проявів авторської сенсорики в художньому тексті
О Змієвська, О Козачишина
Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи, 64-69, 2019
2019
Концептуальні основи аналізу художнього тексту: методичний досвід
О Змієвська
Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового …, 2018
2018
Застосування кіноклубу у мережі Фейсбук з метою розвитку умінь 21 століття
ОО Змієвська, ЕА Змиевская, ТВ Глазунова
Київ, 2018
2018
Образність як відбиток гендерної специфіки картини світу: індивідуально-авторський аспект
О Козачишина, О Змієвська
Science and Education a New Dimension. Philology 43 (150), 27-30, 2018
2018
Теоретична і дидактична філологія. Серія" Філологія": збірник наукових праць, Вип. 25.(Реалізація лексичного значення вигуків сучасної німецької мови в контексті)
ВА Тесля, К Андріїшина, І Афоніна, О Баліцька, С Барилко, Ф Бацевич, ...
Видавець ПП Щербатих ОВ, 2017
2017
Гендерний вимір фокалізації в художньому тексті: індивідуально-авторський аспект
О Козачишина, О Змієвська
Science and Education a New Dimension Philology 30 (117), 24-29, 2017
2017
Оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови учнів з особливими освітніми потребами
Т Глазунова, О Змієвська
Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії, 73-75, 2016
2016
Щодо пілотування проекту "Шкільний учитель нового покоління" на факультеті іноземних мов
О Змієвська
Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20