Підписатись
Верголяс Майя
Верголяс Майя
Институт коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского НАН Украины
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Oxidative Stress and Genotoxicity Biomarker Responses in Grey Mullet (Mugil cephalus) From a Polluted Environment in Saronikos Gulf, Greece
C Tsangaris, M Vergolyas, E Fountoulaki, K Nizheradze
Archives of environmental contamination and toxicology 61, 482-490, 2011
552011
Genotoxicity and oxidative stress biomarkers in Carassius gibelio as endpoints for toxicity testing of Ukrainian polluted river waters
C Tsangaris, M Vergolyas, E Fountoulaki, VV Goncharuk
Ecotoxicology and environmental safety 74 (8), 2240-2244, 2011
332011
Цитотоксичний вплив хлорфенолів на клітини кореневої меристеми насіння цибулі батуна (Allium fistulosum L.)
МР Верголяс, ТВ Луценко, ВВ Гончарук
Цитология и генетика, 44-49, 2013
102013
Исследование мутагенности и генотоксичности питьевой воды
ВВ Гончарук, МР Верголяс, ИВ Болтина
Химия и технология воды, 426-435, 2013
102013
Сравнительный анализ частоты проявления клеток с микроядрами и двойными ядрами у карася Carassius auratus в природных и лабораторных условиях
МР Верголяс, ТВ Кучеренко, ВВ Архипчук
Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. збірник наукових …, 2007
82007
Учет нелинейных свойств материалов изгибаемых каменных элементов, усиленных железобетонными пластинами
ТН Азизов, АС Мыза
Sciences of Europe, 69-75, 2016
72016
Цитологічна характеристика периферичної крові дев’яти видів риб
МР Верголяс, ВФ Безруков, ЛГ Манило
Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки.—Запоріжжя …, 2007
72007
Визначення токсичності водних зразків з використанням гематологічних параметрів риб
МР Верголяс
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 17, 299-302, 2015
62015
Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів
МС Осмалений, АМ Головков, АВ Нанієва, МР Верголяс
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 16, 74-77, 2015
62015
Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток
МР Верголяс, ВВ Гончарук
Химия и технология воды, 2016
52016
Кровь как интегральная система организма
МР Верголяс
ScienceRise 2 (1 (19)), 7-11, 2016
52016
Альтернативный метод оценки качества питьевых вод при помощи биотестирования
МР Верголяс
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2016
42016
Определение токсичности нитратов с использованием цитоморфологических параметров разных тканей рыб как биомаркера
МР Верголяс
ScienceRise 9 (4 (14)), 10-13, 2015
42015
Освіта і наука України в умовах воєнного стану
М Верголяс, О Верголяс, О Брантова
Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні …, 2023
32023
Оцінка токсичності нітратів у воді з використанням цитоморфологічних показників тест-організмів
МР Верголяс
Екологічні науки 3 (30), 129-132, 2020
32020
Еколого-токсикологічний моніторинг стану води різних джерел України
МР Верголяс
Дніпро: Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2019
22019
Особливості впливу питної води з різних джерел водопостачання на організм щурів вістар
МР Верголяс, НМ Дмитруха, ІМ Андрусишина
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 80-86, 2016
22016
Оценка токсичности и безопасности питьевых вод
МР Верголяс, АН Головков, АВ Пелишенко, АВ Наниева
Велес, 46-50, 2016
22016
Оцінка токсиксичного впливу питних вод на організм щурів WISTAR
МР Верголяс, ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха, ВВ Гончарук
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2016
22016
Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання
МР Верголяс, ІМ Трахтенберг, НМ Дмитруха
Довкілля та здоров’я, 19-22, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20