Мостіпан Микола; Mostipan Mykola
Мостіпан Микола; Mostipan Mykola
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рослинництво. Лабораторний практикум
МІ Мостіпан, НИ Мостипан
Лисенко ВФ, 2015
242015
Науково-обгрунтована система ведення агропромислового виробництва в Кіровоградській області
ВВ Савранчук, ІМ Семеняка, ЛП Пікаш, МІ Мостіпан
Кіровоград: Ліра ЛТД, 2005
192005
Modern aspects of tilled crops productivity forecasting
MI Mostypan, KV Vasylkovska, OO Andriyenko, VP Reznichenko
INMATEH - Agricultural Engineering 3 (Vol. 53), 35-40, 2017
11*2017
Формування врожайності та посівних якостей насіння у озимої пшениці залежно від строків сівби в умовах Північного Степу України
ВВ Савранчук, МІ Мостіпан, ПБ Ліман
Збірник наукових праць СГІ.–Одеса, 55-62, 2004
72004
Врожайність пшениці озимої залежно від погодних умов у ранньовесняний період в умовах північного Степу України
МІ Мостіпан, НЛ Умрихін
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 62-69, 2018
6*2018
Строки сівби озимої пшениці по чорному пару в північному Степу України
МІ Мостіпан, ПБ Ліман, МІ Романенко
Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету, 45-53, 2003
62003
Реакція пшениці озимої на час припинення осінньої вегетації в Північному Степу України
МІ Мостіпан
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 116-126, 2019
5*2019
Продуктивність озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в північному Степу України
ВВ Савранчук, МІ Мостіпан, НЛ Умрихін
Вісник Степу, 10-12, 2012
52012
Урожайність сортів озимої пшениці залежно від попередників та строків сівби у північному Степу України
ВВ Савранчук, МІ Мостіпан, ПБ Ліман, ТВ Мостіпан
Вісник степу, 7-9, 2007
52007
Водовитрачання посівами озимої пшениці по чорному пару в північному Степу України
МІ Мостіпан
Бюлетень Інституту зернового господарства УААН, 109-113, 2005
52005
Динаміка густоти рослин нових сортів озимої пшениці протягом вегетаційного періоду залежно від строків сівби у північному Степу України
ВВ Савранчук, МІ Мостіпан, ПБ Ліман
В: Зб. наук. праць Уманського державного аграрного ун-ту, 48-56, 2004
52004
Вихідний матеріал для селекції озимої пшениці на стабільність урожайності в умовах північного Степу України
МІ Мостіпан, ТВ Мостіпан, ЛІ Бровіцька, ЛН Бельська
Аграрний Вісник Причорномор’я.-Одеса, 227-230, 1999
51999
Грунтознавство з основами геології та географія ґрунтів
ФП Топольний, МІ Мостіпан, ОФ Гелевера
Кіровоград: Видавець Лисенко ВФ, 2014
42014
Особливості водовитрачання та урожайність різновікових посівів озимої пшениці в північному Степу України
МІ Мостіпан
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2006
42006
Особливості формування урожайності у різновікових посівах озимої пшениці в умовах північного Степу України
ВВ Савранчук, МІ Мостіпан, ПБ Ліман
Збірник наукових праць УДАУ, 34-41, 2005
42005
Виживання рослин та урожайність озимої пшениці залежно від норм висіву в північному Степу України
МІ Мостіпан, ВВ Савранчук, ПБ Ліман
В: Матеріали наукової конференції молодих вчених. Умань, П. Б, c, 55-58, 2005
42005
Якісні показники зерна пшениці озимої залежно від добрив та агростимуліну в Північному Степу України
МІ Мостіпа, ТП Шепілова, ММ Ковальов
Таврійський науковий вісник, 120-127, 2019
3*2019
Рослинництво. Навчальний Посібник
МІ Мостіпан
Кіровоград: Лисенко ВФ, 2016
32016
Ekologitcheskaia bezopasnost uranovogo proizvodstva
VI Lyashenko, FF Topolnyi, MI Mostipan, TS Lisova
Monografiya, 2010
32010
Адаптивні можливості різних сортів озимої пшениці в північному Степу України
МІ Мостіпан, ТВ Мостіпан
Наукові проблеми виробництва зерна в Україні та сучасні методи їх вирішення …, 2000
32000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20