Задорожна О.А.
Задорожна О.А.
Інститут рослинництва ім. в. Я. Юр'єва
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепт «час» в українській поетичній мові
ОМ Задорожна
спец. 10.02. 01 «Українська мова»/ОМ Задорожна, 2008
142008
Методичні засади створення та використання педагогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних навчальних закладів
ОВ Задорожна
, фак.-т фіз.-мат., КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоград, Україна, 2014
82014
Постмодернізм як культурне та літературне явище кінця ХХ–початку ХХІ століть. Теоретичні засади постмодернізму
О Задорожна
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
82012
Дидактичний матеріал для проведення занять з фізики у вищих навчальних закладах авіаційного профілю на базі педагогічного програмного засобу «Фізика. Механіка»:[методичний …
ОВ Задорожна, СП Величко
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем, 2013
62013
Постнекласичні методологічні засади дослідження сучасного господарства: Монографія
ОГ Задорожна
Харків:«Точка, 2017
52017
Використання маркерів у селекції соняшнику
ВВ Кириченко, ОА Задорожна, ЯЮ Шарипіна, ЛЛ Юшкіна
Вісник аграрної науки, 51-52, 2010
52010
Ринкові засади інвестування
ОВ Задорожна
Актуальні проблеми економіки, 31-35, 2001
52001
Последействие естественного старения семян пшеницы на цитогенетические нарушения у растений
РЛ Богуславский, ОА Задорожная, ВК Рябчун
Цитология и генетика 32 (3), 10, 1998
51998
Варіювання активності каталази у різних за стійкістю до вовчка (OROBANCHE CUMANA WALLR.) зразків соняшнику
ТВ Чигрин, О Задорожна
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 189-194, 2013
42013
Особливості розв'язування задач професійного спрямування при навчанні фізики пілотів за допомогою програмних засобів навчання
СП Величко, ОВ Задорожна
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
42012
Активність пероксидази у батьківських ліній та гібридів соняшнику при інокуляції вовчком
ТВ Чигрин, ОА Задорожна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
42012
Особливості виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики на основі ІКТ у вищих авіаційних навчальних закладах
С Величко, О Задорожна
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
32013
Особливості тестового контролю з курсу загальної фізики з модуля «Механіка» у вищих авіаційних навчальних закладах та його реалізація у програмних засобах навчання
СП Величко, ОВ Задорожна
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
32012
Ідентифікація у соняшнику гену стійкості до вовчка Or 5 за допомогою молекулярних маркерів
ОА Задорожна
Аграрний вісник причорномор'я.–2012.–Вип 61, 158-163, 2012
32012
Способность к андрогенезу в культуре in vitrо пыльников разных видов подсолнечника
ТВ Чигрин, ОА Задорожная, ЛЛ Юшкина
Сборник VI международной конференции молодых ученых и специалистов.–ВНИИМК …, 2011
32011
Системи віртуальних лабораторних робіт з біофізики як засоби реалізації принципу професійної спрямованості навчання студентів
ЛП Суховірська, ОМ Лунгол, ОВ Задорожна
Інформаційні технології і засоби навчання, 141-154, 2019
22019
Освітня робототехніка у навчанні фізики
ОВ Задорожна, ЮГ Ковальов
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
22016
Визначення критеріїв господарського хронотопу в форматі людиномірної економічної науки (методологічний аспект)
ОГ Задорожна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2016
22016
Довговічність насіння гречки в контрольованих умовах
ОА Задорожна, МВ Герасимов, ТП Шиянова
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2016
22016
Блажен той муж, воістину блажен…(лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Ліною Костенко)
О Задорожна
Культура слова, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20