Ніна Павлівна Кравець (Нина Кравец, Nina Kravets)
Ніна Павлівна Кравець (Нина Кравец, Nina Kravets)
доцент, кафедра психокорекційної педагогіки, Національний педагогічний університет імені М.П
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка руки до письма
НП Кравець
Дошкільне виховання, 18-19, 2003
202003
Використання комп’ютерних технологій у процесі роботи розумово відсталих школярів із творами художньої літератури
НП Кравець
Особлива дитина: навчання і виховання 1 (69), 28-37, 2014
192014
Творчий розвиток учнів з особливими освітніми потребами як один із шляхів їх соціалізації
НП Кравець
Topical issues of social pedagogy: Collective monograph.− CARICOM, Barbados …, 2017
182017
Метод творчого читання і формування читацької діяльності розумово відсталих учнів
НП Кравець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19, 119-124, 2017
162017
Factors that complicate the reading activity of mentally retarded students
NP Kravets
ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: REALITIES AND PERSPECTIVES, 461-465, 2016
162016
Readiness of Mentally Retarded Pupils-Teenagers to the Reader's Activity Mastering
NP Kravets
Intellectual Arhive 4 (4), 123-136, 2015
162015
Аналіз художнього твору–важлива складова читацької діяльності розумово відсталих учнів
НП Кравець
Вип. ХІІ, 202-206, 2009
162009
Розвиток мовлення в учнів молодших класів допоміжної школи на уроках читання та української мови: Навч.-метод. посібник
НП Кравець
К.: АСК, 1999
161999
Індивідуальний підхід як основа корекційної роботи з розумово відсталими дітьми на уроках читання
НП Кравець
Нова педагогічна думка.–Рівне, 55-59, 2006
152006
Евристичний метод на уроках літературного читання у роботі з розумово відсталими учнями
НП Кравець
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
14*2012
Засвоення знань дітьми, які мають труднощі у навчанні
Н Кравець
Психолого-педагогічний практикум, 7-10, 2003
142003
ЛІТЕРАТУРНІ ІГРИ І ВИХОВАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ ЯК АКТИВНИХ ЧИТАЧІВ
НП Кравець
Ministry of Education and Science of Ukraine National Pedagogical Drahomanov …, 2015
132015
Формування системних знань про живу природу в учнів основної школи
НБ Кравець
Біологія і хімія в школі, 45-47, 2006
132006
READING BOOK AS EFFECTIVE MEANS TO THE FORMATION READERS'SKILLS IN PUPILS WITH MENTALLY RETARDATION
NP Kravets
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE, 314-317, 2016
112016
Оптимізація соціальної інтеграції учнів допоміжної школи на основі корекції сигніфікативної функції мовлення
НП Кравець
Дефектология, 18-22, 2000
92000
Особливості розумової працездатності школярів в умовах інклюзивної форми навчання
Н Кравець, В Шорохова
Рідна школа 11, 52-56, 2009
82009
Лiтературнi iгри i виховання розумово вiдсталих учнiв як активних читачiв
НП Кравець
Актуальнi питання корекцiйної освiти, В, 2006
82006
Correct values of illustrations in literature textbooks for mentally retarded pupils
NP Kravets
Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft …, 2016
72016
Метод творчого читання i формування читацької дiяльностi розумово вiдсталих учнiв
НП Кравець
Науковий часопис НПУ iменi МП Драгоманова. Серiя 19. Корекцiйна педагогiка …, 2012
72012
Preparing mentally retarded teenagers at Literature lesson for creative activities
N Kravets
Topical issues of contemporary science, 192-196, 2017
62017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20