Olha Fartushniak, О. В. Фартушняк (ORCID:0000-0002-6305-5901)
Olha Fartushniak, О. В. Фартушняк (ORCID:0000-0002-6305-5901)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі аспекти відображення факторингових операцій в обліку
ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник, ИЮ Пасичник
82008
Облік у зарубіжних країнах: Навч. посібник
ЮД Маляревський, ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник
Харків: Видавничий дім „ІНЖЕК, 2003
82003
Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств
ЦДІ Маляревський Ю.Д., Фартушняк О.В.
52016
Учет дебиторской задолженности: сравнительная характеристика международного и отечественного опыта
ОВ Фартушняк, ИЮ Пасичник
Бизнес Информ, 36-40, 2010
42010
Бухгалтерський облік: навчальний посібник
ОВ Фартушняк
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
32014
Учетные аспекты отражения факторинга в учете факторинговой компании
ОВ Фартушняк
ИД" ИНЖЭК", 2009
32009
Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення
ІЮП А. А. Пилипенко, О. В. Фартушняк
22017
Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бізнес Інформ, 274-278, 2015
22015
Загальна побудова фінансового і податкового обліку дебіторської заборгованості та її оцінка
ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник, ИЮ Пасичник
22007
Обліково-аналітична система та її інформаційне забезпечення: сутність, характерні ознаки
ОВ Фартушняк
12018
Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту. Етап 2. Розбудова технології обліку і контролю в умовах структурно-інноваційного реформування …
РА Єремейчук, АА Пилипенко, СВ Лабунська, ЛВ Дікань, ОВ Писарчук, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Фінансовий облік: методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 071" Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня
ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник, ИЮ Пасичник
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019
2019
Узгодженість обліку і звітності з орендних операцій за міжнародними та національними стандратами
ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник, ИЮ Пасичник
2019
Ідентифікація інвестиційної нерухомості в обліку за національними та міжнародними стандартами
ОВ Фартушняк
2019
ОБЛІКОВА ОЦІНКА ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Фартушняк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми …, 2019
2019
Фінансовий облік. Робоча програма для студентів спеціальності 071" Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня
ЮД Маляревський, ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018
2018
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
ОВ Фартушняк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми …, 2018
2018
Фінансовий облік ІІ: робоча програма для студентів спеціальності 071" Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня
ЮД Маляревський, ЛВ Безкоровайна, ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни" Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" усіх форм навчання
ЮД Маляревський, ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник, ЮД Маляревский, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни" Бухгалтерський облік" для студентів напряму підготовки 6.030509" Облік і аудит" усіх форм навчання
ЮД Маляревський, ОВ Фартушняк, ПО Сахаров, ДІ Цибулько, ...
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20