Olha Fartushniak, О. В. Фартушняк (ORCID:0000-0002-6305-5901)
Olha Fartushniak, О. В. Фартушняк (ORCID:0000-0002-6305-5901)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
НазваПосиланняРік
Облік у зарубіжних країнах: Навч. посібник
ЮД Маляревський, ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник
Харків: Видавничий дім „ІНЖЕК, 2003
82003
Деякі аспекти відображення факторингових операцій в обліку
ОВ Фартушняк
Економіка розвитку, 46, 2008
72008
Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств
ЦДІ Маляревський Ю.Д., Фартушняк О.В.
22016
Учетные аспекты отражения факторинга в учете факторинговой компании
ОВ Фартушняк
Бизнес Информ.–Харків, 3, 2009
22009
Загальна побудова фінансового та податкового обліку дебіторської заборгованості та її оцінка
ОВ Фартушняк, ІЮ Пасічник
Економіка розвитку, 42, 2007
22007
Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бізнес Інформ, 274-278, 2015
12015
ОБЛІКОВА ОЦІНКА ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Фартушняк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми …, 2019
2019
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ: СУТНІСТЬ, ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ
ОВ Фартушняк
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми …, 2018
2018
Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення
ІЮП А. А. Пилипенко, О. В. Фартушняк
2017
Development of block-hierarchical approach to the implementation of technical re-equipping process of enterprises
ОВ Фартушняк, ДІ Цибулько
Technology audit and production reserves 1 (5 (21)), 72-78, 2015
2015
Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств
ОВ Фартушняк, ДІ Цибулько
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
2015
Фінансово-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств
ФОВ Цибулько ДІ
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 94, 2015
2015
Обоснование организационно-экономического обеспечения технического перевооружения
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бизнес информ, 274-278, 2015
2015
Обоснование организационно-экономического обеспечения технического перевооружения
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бизнес информ, 274-278, 2015
2015
Розвиток блочно-ієрархічного підходу до здійснення процесу технічного переозброєння промислових підприємств
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Технологический аудит и резервы производства, 72-78, 2015
2015
TECHNICAL RE-EQUIPMENT ORGANIZATION IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES ECONOMIC ACTIVITY.
O Fartushnyak, D Tsybulko
Technology Audit & Production Reserves 2, 2014
2014
Technical re-equipment organization in machine-building enterprises economic activity
ОВ Фартушняк, ДІ Цибулько
Technology audit and production reserves 2 (2 (16)), 38-42, 2014
2014
Формирование системообразующих показателей оценки эффективности технического перевооружения промышленных предприятий
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бизнес информ, 201-206, 2014
2014
Формирование системообразующих показателей оценки эффективности технического перевооружения промышленных предприятий
ДІ Цибулько, ОВ Фартушняк
Бизнес информ, 201-206, 2014
2014
Бухгалтерський облік: навчальний посібник
ОВ Фартушняк
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20