Підписатись
Сопотницька Олена Валеріївна
Сопотницька Олена Валеріївна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту
ОВ Сопотницька
Тернопіль: Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-та імені В. Гнатюка, 2016
62016
Компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності
ОВ Сопотницька
Education and Science, 2013
42013
Теоретичні та методичні засади системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності
ОВ Котова, ОВ Сопотницька
ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2020
32020
Особистісно-орієнтоване навчання у підготовці майбутнього тренера
ОВ Сопотницька
НАДПСУ, 2010
32010
Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності
ОВ Сопотницька
Гельветика, 2015
22015
Професійна діяльність майбутнього тренера в ігрових видах спорту
ОВ Сопотницька
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2017
12017
Характеристика особливостей професійної діяльності тренера в ігрових видах спорту
ОВ Сопотницька
Посвіт, 2016
12016
Деякі аспекти та шляхи підготовки фахівців фізичного виховання до тренерської діяльності
ОВ Сопотницька
Планер, 2010
12010
Самостійна робота майбутніх учителів фізичної культури в опануванні ігрових видів спорту на основі особистісно орієнтованого навчання
ОВ Сопотницька, ОВ Котова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2021
2021
Теоретичні засади формування у школярів 9-11 класів потреби фізичного вдосконалення
ОВ Сопотницька, РС Сопотницький
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та …, 2021
2021
Структурно-педагогічна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту
ОВ Сопотницька, ІІ Машталер
Гельветика, 2021
2021
Ірина МАШТАЛЕР
О СОПОТНИЦЬКА
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2020270, 2020
2020
Удосконалення фізичної підготовленості п’ятикласників на уроках фізичної культури засобами танцювальних вправ
ІІ Машталер, ОВ Сопотницька
Гельветика, 2020
2020
Сучасні оздоровчі технології в процесі фізичного виховання студентської молоді
ОВ Сопотницька, РС Сопотницький
Тайп, 2020
2020
Фізкультурно-спортивні товариства Галиччини на початку ХХ ст.
ОВ Сопотницька, РС Сопотницький
Тайп, 2019
2019
Спортивна діяльність у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури
ОВ Сопотницька, Р Сопотницький
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
2019
PEDAGOGICAL APPROACHES TO FORMATING THE FUTURE OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE TO TRAINER ACTIVITIES IN GAMES OF SPORTS
ОВ Сопотницька
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 153-157, 2019
2019
Функції формування здоров’язберігальної компетентності студентів у процесі занять фізичною культурою і спортом
ОВ Сопотницька
Тайп, 2018
2018
Розробка та використання комплексу тренінгових вправ у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту
ОВ Сопотницька
Хмельницький інститут соціальних технологій Університету" Україна", 2017
2017
Педагогічні основи формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту
ОВ Сопотницька
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20