Підписатись
Сопотницька Олена Валеріївна
Сопотницька Олена Валеріївна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту
ОВ Сопотницька
Тернопіль: Вид-во Тернопільського нац. пед. ун-та імені В. Гнатюка, 2016
92016
Особистісно-орієнтоване навчання у підготовці майбутнього тренера
ОВ Сопотницька
НАДПСУ, 2010
52010
Теоретичні та методичні засади системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності
ОВ Котова, ОВ Сопотницька
Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка …, 2020
42020
Деякі аспекти та шляхи підготовки фахівців фізичного виховання до тренерської діяльності
ОВ Сопотницька
Планер, 2010
42010
Сучасні оздоровчі технології в процесі фізичного виховання студентської молоді
ОВ Сопотницька, РС Сопотницький
Тайп, 2020
32020
Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності
ОВ Сопотницька
Гельветика, 2015
32015
Компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності
ОВ Сопотницька
Education and Science, 2013
32013
Потенціал акмеологічного підходу у формуванні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту
ОВ Сопотницька
РДГУ, 2016
22016
Теоретичні засади формування у школярів 9-11 класів потреби фізичного вдосконалення
ОВ Сопотницька, РС Сопотницький
Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та …, 2021
12021
Спортивна діяльність у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури
ОВ Сопотницька, Р Сопотницький
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2019
12019
Професійна діяльність майбутнього тренера в ігрових видах спорту
ОВ Сопотницька
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2017
12017
Характеристика особливостей професійної діяльності тренера в ігрових видах спорту
ОВ Сопотницька
Посвіт, 2016
12016
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ З ДОШКІЛЬНЯТАМИ
О СОПОТНИЦЬКА, О КОТОВА
Physical Culture and Sport: Scientific Perspective, 71-78, 2023
2023
Упровадження сучасних інноваційних технологій у контексті професійної підготовки для розвитку фізичної культури в закладах вищої педагогічної освіти
ОВ Котова, ОВ Сопотницька
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2023
2023
Рекомендації до проєкту стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (предметна спеціалізація 014.11 Фізична …
ІО Ангелюк, ОВ Сопотницька, Р Сопотницький
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Студентський волейбол в ТНПУ
ОВ Сопотницька, РС Сопотницький
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Позаурочні заняття-як засіб формування здоров’я особистості учнівської молоді
ОВ Сопотницька, РС Сопотницький
Тайп, 2022
2022
Методика розвитку швидкісно-силових здібностей юних волейболістів
ОВ Сопотницька
Рута, 2022
2022
Використання гімнастики та рухливих ігор у фізичному вихованні школярів 4-х класів
ІІ Машталер, ОВ Сопотницька
По́світ, 2022
2022
Характеристика професійних якостей майбутнього тренера з ігрових видів спорту
ОВ Сопотницька, РС Сопотницький
Видавець Лисенко ВФ, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20