Олена Андріївна Ткаченко
Олена Андріївна Ткаченко
Криворізький державний педагогічний університет
Verified email at kdpu.edu.ua
TitleCited byYear
Досвід розвитку інтелектуальних умінь підлітків засобами робототехніки
ОА Ткаченко, НА Хараджян
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Використання принципів STEM-освіти у процесі розвитку інтелектуальних умінь підлітків
НА Хараджян, ОА Ткаченко
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Усвідомлення особистого досвіду як фактор соціалізації особистості в сучасному освітньому середовищі
ОА Ткаченко
Варіативність соціалізації особистості в умовах сучасного інформаційного …, 2017
2017
Проблеми саморозвитку особистості в проектній парадигмі
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : збірник наукових праць, 39-47, 2017
2017
Аналіз факторів професійного саморозвитку як підгрунття самопроектування учителів
ОА Ткаченко
Психологія: Реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського …, 2017
2017
Усвідомлення студентами-музикантами власних музичних здібностей як умова подальшого їх розвитку
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : Збірник наукових праць …, 2016
2016
Мотивація вступу до шлюбу як аспект особистісного і життєвого самопроектування
ОА Ткаченко, АО Борщова
Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології …, 2016
2016
Досвід розвитку творчої особистості у студентів медичного коледжу в рамках реалізації компетентнісного підходу
ОА Ткаченко, ЗН Віталіївна
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2015
2015
Моделювання текстуального простору діалогічної навчальної ситуації
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : Збірник наукових праць …, 2015
2015
Загальна психологія в питаннях та відповідях. Методичні рекомендації для студентів заочного відділення вищих навчальних закладів
ОА Ткаченко
2015
Основи самостійного вивчення курсу «Психологія»: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Хореографія»
ОА Ткаченко
Кривий Ріг : КПI ДВНЗ «КНУ», 2015
2015
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА УЧЕБНОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ
ОА Ткаченко
Вісник Одеського національного університету. Психологія 20 (2-1), 153-161, 2015
2015
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ НАВЧАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ ЯК УМОВА АКТУАЛІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ УЧИТЕЛЯ
ОА Ткаченко
Вісник Одеського національного університету. Психологія 20 (2 (36)), 153-161., 2015
2015
Моделювання розрахунків у сфері цінних паперів засобами MS EXCEL
ВВ Козлов, ІІ Суперсон, ОА Ткаченко
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 58-68, 2014
2014
Використання психологічного тезаурусу розуміння в контексті проблем усвідомлення особистого досвіду у навчально-виховному процесі
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : збірник наукових праць, 15-21, 2014
2014
Моделювання текстуального простору ситуації психологічного консультування як умова вдосконалення техніки розуміння смислу повідомлень клієнта
ОА Ткаченко
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2014
2014
Усвідомлення та психологічний аналіз досвіду перебування в емоційно перевантажених ситуаціях спілкування як умова запобігання професійного вигорання учителів
ОА Ткаченко
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія, 174-182, 2014
2014
Диалогичность как критерий личностной готовности студентов-педагогов к профессиональной деятельности в условиях гуманітарного образования
ЕА Ткаченко
Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы І Междунар. науч …, 2014
2014
Наукове розуміння особистого досвіду в контексті функціонування та розвитку особистості
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : збірник наукових праць, 15 …, 2013
2013
Підготовка майбутніх психологів до роботи в діалоговому просторі психологічного консультування
ОА Ткаченко
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20