Олена Андріївна Ткаченко
Олена Андріївна Ткаченко
Криворізький державний педагогічний університет
Verified email at kdpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психолого-педагогічні умови формування у майбутніх психологів прийомів розуміння психологічної ситуації клієнта
ОА Ткаченко
Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. Український науковий …, 2011
22011
Динаміка морально-психологічного стану та посттравматичного розвитку військовослужбовців у ході антитерористичної операції
ОА Ткаченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
12017
Аналіз факторів професійного саморозвитку як підгрунття самопроектування учителів
ОА Ткаченко
Психологія: Реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненського …, 2017
12017
Дослідження інтелектуального компоненту адаптації першокласників до навчання як показника ефективності реалізації в навчальному процесі принципів Нової української школи
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : зб. наук. праць, 264–272., 2019
2019
Дослідження емоційного компоненту адаптації першокласників до школи як показника ефективності реалізації в навчальному процесі принципів Нової української школи
ОА Ткаченко
EUROPIAN HUMANITIES STUDIES: State and Society / EUROPEJSKIE STUDIA …, 2019
2019
Досвід розвитку інтелектуальних умінь підлітків засобами робототехніки
ОА Ткаченко, НА Хараджян
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Використання принципів STEM-освіти у процесі розвитку інтелектуальних умінь підлітків
НА Хараджян, ОА Ткаченко
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Усвідомлення особистого досвіду як фактор соціалізації особистості в сучасному освітньому середовищі
ОА Ткаченко
Варіативність соціалізації особистості в умовах сучасного інформаційного …, 2017
2017
Проблеми саморозвитку особистості в проектній парадигмі
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : збірник наукових праць, 39-47, 2017
2017
Усвідомлення студентами-музикантами власних музичних здібностей як умова подальшого їх розвитку
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : Збірник наукових праць …, 2016
2016
Мотивація вступу до шлюбу як аспект особистісного і життєвого самопроектування
ОА Ткаченко, АО Борщова
Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології …, 2016
2016
Досвід розвитку творчої особистості у студентів медичного коледжу в рамках реалізації компетентнісного підходу
ОА Ткаченко, ЗН Віталіївна
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у …, 2015
2015
Моделювання текстуального простору діалогічної навчальної ситуації
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : Збірник наукових праць …, 2015
2015
Загальна психологія в питаннях та відповідях. Методичні рекомендації для студентів заочного відділення вищих навчальних закладів
ОА Ткаченко
2015
Основи самостійного вивчення курсу «Психологія»: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Хореографія»
ОА Ткаченко
Кривий Ріг : КПI ДВНЗ «КНУ», 2015
2015
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА УЧЕБНОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ
ОА Ткаченко
Вісник Одеського національного університету. Психологія 20 (2-1), 153-161, 2015
2015
Просторово-часова організація тексту навчальної ситуації як умова актуалізації діалогічної спрямованості учителя
ОА Ткаченко
Психологія та соціальна робота 20 (2 (36)), 153-161., 2015
2015
Моделювання розрахунків у сфері цінних паперів засобами MS EXCEL
ВВ Козлов, ІІ Суперсон, ОА Ткаченко
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, 58-68, 2014
2014
Використання психологічного тезаурусу розуміння в контексті проблем усвідомлення особистого досвіду у навчально-виховному процесі
ОА Ткаченко
Актуальні проблеми психології в закладах освіти : збірник наукових праць, 15-21, 2014
2014
Моделювання текстуального простору ситуації психологічного консультування як умова вдосконалення техніки розуміння смислу повідомлень клієнта
ОА Ткаченко
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20