Оксана Глушак
Оксана Глушак
Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет інформаційних технологій та управління.
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
NETWORKING TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF HIGH SCHOOL
OM Glushak
Information Technologies and Learning Tools 37 (5), 81-88, 2013
10*2013
Застосування мережевих технологій в навчально-виховному процесі ВНЗ
OM Glushak
Інформаційні технології і засоби навчання, 81-88, 2013
10*2013
Основи інформаційної культури бакалаврів з філології: навч.-метод. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.]
ОМГ В. І. Бобрицька
Полтава : ТОВ «Скайтек», 2014
7*2014
Досвід використання системи Moodle під час вивчення дисципліни «Інформаційні технології навчання» у Київському університеті імені Бориса Грінченка»
ОМ Глушак
Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015 …, 2015
5*2015
Сформованість когнітивного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології
ОМ Глушак
Інформаційні технології і засоби навчання 40 (2), С. 14-25, 2014
42014
Інформаційна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців
ОМ Глушак
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих …, 2013
22013
Формирование информационной культуры у бакалавров филологии при изучении дисциплины «Информационные технологии обучения»
ОМ Глушак
Инновационные информационные технологии 1 (2), 128-133, 2013
22013
Про стан і перспективи вивчення курсу ІКТ у ВНЗ України
ОМГ Н. П. Бондар
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в …, 2010
2*2010
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА»
O Hlushak, D Bodnenko, S Semenyaka
Освітологічний дискурс, 325-340, 2018
12018
THE MODERN TRENDS IN FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERSTRAINING TO ICT USAGE IN THEIR FUTURE CAREER
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
The Modern Higher Education Review, 2018
12018
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОМ Глушак
1*2018
ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВВ Прошкін, ОМ Глушак
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE Sumy State Pedagogical …, 2017
12017
ББК 32.97: 74.58 я73 І-74
ММ Астаф’єва, ДМ Бодненко, ВП Вембер, ОМ Глушак, ОС Литвин, ...
1*2017
Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии в процессе изучения дисциплин информационно-компьютерного цикла
Г Оксана
Альманах современной науки и образования., 58-61, 2014
12014
Деякі аспекти зарубіжного досвіду формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів.
ОМ Глушак
Науковий вісник Донбасу : електрон. наук. фах. вид., 2013
12013
ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS OF HUMANITARIAN SPECIALTIES BY MEANS OF CLOUD-ORIENTED TECHNOLOGIES
VV Proshkin, OM Glushak, NP Mazur
Information Technologies and Learning Tools 63 (1), 186-200, 2018
2018
Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі
ОМ Глушак, СО Семеняка
Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп …, 2017
2017
Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів
ОМ Глушак, ВВ Прошкін
Зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців …, 2017
2017
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ–ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
ОМ Глушак, СО Семеняка
Физико-математическое образование, 2017
2017
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
OM Glushak
Освітологічний дискурс, 106-114, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20