Оксана Глушак
Оксана Глушак
Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет інформаційних технологій та управління.
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Застосування мережевих технологій в навчально-виховному процесі ВНЗ
OM Glushak
Інформаційні технології і засоби навчання, 81-88, 2013
13*2013
Основи інформаційної культури бакалаврів з філології: навч.-метод. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.]
ОМГ В. І. Бобрицька
Полтава : ТОВ «Скайтек», 2014
7*2014
Сформованість когнітивного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології
ОМ Глушак
Інформаційні технології і засоби навчання 40 (2), С. 14-25, 2014
62014
Інформаційна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців
ОМ Глушак
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих …, 2013
22013
Формирование информационной культуры у бакалавров филологии при изучении дисциплины «Информационные технологии обучения»
ОМ Глушак
Инновационные информационные технологии 1 (2), 128-133, 2013
22013
Про стан і перспективи вивчення курсу ІКТ у ВНЗ України
ОМГ Н. П. Бондар
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта в …, 2010
2*2010
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА»
O Hlushak, D Bodnenko, S Semenyaka
Освітологічний дискурс, 325-340, 2018
12018
THE MODERN TRENDS IN FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERSTRAINING TO ICT USAGE IN THEIR FUTURE CAREER
V Proshkin, O Glushak, N Mazur
The Modern Higher Education Review, 2018
12018
ББК 32.97: 74.58 я73 І-74
ММ Астаф’єва, ДМ Бодненко, ВП Вембер, ОМ Глушак, ОС Литвин, ...
1*2017
Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии в процессе изучения дисциплин информационно-компьютерного цикла
Г Оксана
Альманах современной науки и образования., 58-61, 2014
12014
Деякі аспекти зарубіжного досвіду формування інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів.
ОМ Глушак
Науковий вісник Донбасу : електрон. наук. фах. вид., 2013
12013
Проблеми впровадження ІКТ у систему загальної середньої освіти України і досвід їх вирішення
НПБ О. М. Глушак
Вісник ЛДУ БЖД. Львів 2 (4), 42-45, 2010
12010
ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS OF HUMANITARIAN SPECIALTIES BY MEANS OF CLOUD-ORIENTED TECHNOLOGIES
VV Proshkin, OM Glushak, NP Mazur
Information Technologies and Learning Tools 63 (1), 186-200, 2018
2018
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОМ Глушак
2018
ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ВВ Прошкін, ОМ Глушак
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE Sumy State Pedagogical …, 2017
2017
Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі
ОМ Глушак, СО Семеняка
Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп …, 2017
2017
Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів
ОМ Глушак, ВВ Прошкін
Зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців …, 2017
2017
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ–ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ
ОМ Глушак, СО Семеняка
Физико-математическое образование, 2017
2017
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
OM Glushak
Освітологічний дискурс, 106-114, 2016
2016
Формування інформатичної компетентності бакалаврів філології у процесі навчання
OM Glushak
Освітологічний дискурс, 106-114, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20