Follow
Берник Ірина Миколаївна /  Iryna Bernyk / Ирина Берник; Bernyk, I
Берник Ірина Миколаївна / Iryna Bernyk / Ирина Берник; Bernyk, I
Вінницький національний аграрний університет
Verified email at vsau.vin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Математичні моделі на ЕОМ"
ВС Меркулов, НМ Завгородня, ОВ Казанко
Український державний університет залізничного транспорту, 2017
48*2017
Determination of stability of modes and parameters of motion of vibrating machines for techological purpose
I Nazarenko, O Dedov, I Bernyk, I Rogovskii, A Bondarenko, A Zapryvoda, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020.№ 6/7 (108). Р …, 2020
442020
Enhancing the efficiency of ultrasonic wastewater disinfection technology
OF Luhovskyi, IA Gryshko, IM Bernyk
Journal of Water Chemistry and Technology 40, 95-101, 2018
312018
Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation
I Bernyk, O Luhovskyi, I Nazarenko
Materials and technology.-2018.-52№ 4.-P. 465–468., 2018
222018
Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
ВМ Бандура, ІВ Гунько, ІП Паламарчук, ЛВ Фіалковська, ІМ Берник
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ВМ Бандура та ін, 2012
182012
Інноваційні технології харчових виробництв
ІМ Берник, НВ Новгородська, АМ Соломон, СМ Овсієнко, ММ Бондар
Вінниця: Видавець ФОП Кушнір ЮВ 2022. 300 с., 2022
172022
Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження
ІМ Берник, ТВ Фаріонік, НВ Новгородська
навч. посіб.-Вінниця: Видавничий центр ВНАУ, 2020.-232 с./Рек. ВР Вінн. нац …, 2020
172020
Основи проектування і конструювання машин та обладнання переробних виробництв
ІІ Назаренко, ІМ Берник
Видавництво Аграр Медіа Груп, К 544, 2013
172013
Науково обгрунтовані заходи підвищення молочної продуктивності корів та покращення якості сировини в умовах виробництва
ОІ Скоромна, ОП Разанова, ТВ Поліщук, ТВ Шевчук, ІМ Берник, ...
монографія.-Вінниця: ВНАУ, 2020.-174 с./Друкується за рішенням ВР ВНАУ …, 2020
162020
Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини
ІМ Берник
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2019.-№ 3 (106).-С. 46-55., 2019
162019
Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in a technological environment
I Bernyk
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 3–13, 2016
162016
Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation
I Bernyk, O Luhovskyi, I Nazarenko
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2016
162016
Determining the regions of stability in the motion regimes and parameters of vibratory machines for different technological purposes
I Nazarenko, O Dedov, I Bernyk, I Rogovskii, A Bondarenko, A Zapryvoda, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (7), 71-79, 2020
142020
Theoretical investigations of the interaction of acoustic apparatus with technological environment working process
IМ Bernyk, OF Luhovskyi, W Wójcik, I Shedreyeva, G Karnakova
Przeglad Elektrotechniczny.-2019.-№ 4.-P. 30-35., 2019
142019
Theoretical aspects of the formation and the development of cavitation processes in a technological environment. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in …
I Bernyk
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics i Commission of …, 2017
13*2017
Інтенсифікація технологічних процесів обробки харчових середовищ
ІМ Берник
Вібрації в техніці та технологіях, 109-115, 2013
132013
Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки
ІМ Берник, ОФ Луговський
Вібрації в техніці та технологіях, 121-126, 2014
122014
Mobile equipment for ultrasonic cavitation inactivation of microorganisms in the liquid environment
O Luhovskyi, I Bernyk, I Gryshko, D Abdulina, A Zilinskyi
International Scientific-Technical Conference on Hydraulic and Pneumatic …, 2020
102020
Veterynarno-sanitarna ekspertyza produktiv tvarynnoho ta roslynnoho pokhodzhennia.[Veterinary and sanitary examination of products of animal and plant origin] Navchalnyi …
IM Bernyk, TV Farionik, N Novgorodska
Vinnytsia: Vydavnychyi tsentr VNAU [A textbook for students of higher …, 2020
102020
Research of the influence of low-frequency and high-frequency actions on processing of technological environments
I Nazarenko, O Luhovskyi, I Bernyk, A Svіdersky
EUREKA: Physics and Engineering, 73-86, 2018
102018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20