Політова Анна Сергіївна (Политова Анна Сергеевна, Politova Anna)
Політова Анна Сергіївна (Политова Анна Сергеевна, Politova Anna)
Донецький юридичний інститут МВС України
Verified email at dli.donetsk.ua - Homepage
TitleCited byYear
Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України
АС Політова
ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00. 08 «кримінальне право та кримінологія, 2007
142007
Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью
АС Политова
Порівняльно-аналітичне право, С. 324-326, 2013
10*2013
Поняття корупції: проблеми визначення the notion of a corruption: definition problems
АС Політова
Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право», УНУ, 268-272, 2013
72013
Практика притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 149 КК та шляхи підвищення її ефективності
АС Політова
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ Серія …, 2013
42013
Боротьба з сексуальною експлуатацією жінок у світі та в Україні
АС Політова
Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім, 62-67, 0
4
Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції
АС Політова
Вісник Луганського університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, С. 152-162, 2016
32016
Международное сотрудничество государств в борьбе с транснациональной организованной преступностью
АС Политова
Материалы международной научно-практическая конференция, г. Симферополь, 16 …, 2013
32013
Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України щодо зайняття гральним бізнесом
АС Політова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
22013
Кримінологічна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми
АС Політова
Порівняльно-аналітичне видання, С. 311-315, 2013
22013
География коррупции в Украине
АС Политова
Ученые записки Таврического национального университета имени В. И …, 2013
22013
Кримінальний проступок як новела реформування кримінальної юстиції
АС Політова
ББК 67.9 (4УКР) 305 В 45 Рекомендовано до друку рішенням правління …, 2013
12013
Злочинність засуджених в установах відбування покарань
АС Політова
Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи …, 2013
1*2013
Незаконное обогащение: спорные вопросы правоприменительной практики
АС Политова
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2019
2019
Нормативно-правові аспекти банківського регулювання та забезпечення надійності банківської системи України
ОІ Боднарчук, ІВ Перевозова, ОГ Боднарчук, АС Політова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики., 2019
2019
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗНИКНЕННЯ В КК УКРАЇНИ
АС Політова
2018
Противодействие коррупции подразделениями министерства внутренних дел Украины
АС Политова
Борьба с преступностью: теория и практика, 201-204, 2018
2018
СУЧАСНИЙ СТАН ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
АС Політова
2018
Коррупция в Украине: борьба, реальность и мифы
АС Политова
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2017
2017
Противодействие торговле людьми в Украине
АС Политова
Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика …, 2017
2017
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
АС Політова
Організаційний комітет конференції, 154, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20