Політова Анна Сергіївна (Политова Анна Сергеевна, Politova Anna)
Політова Анна Сергіївна (Политова Анна Сергеевна, Politova Anna)
Донецький юридичний інститут МВС України
Verified email at dli.donetsk.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України
АС Політова
ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00. 08 «кримінальне право та кримінологія, 2007
152007
Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью
АС Политова
Порівняльно-аналітичне право, С. 324-326, 2013
14*2013
Поняття корупції: проблеми визначення the notion of a corruption: definition problems
АС Політова
Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право», УНУ, 268-272, 2013
82013
Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції
АС Політова
Вісник Луганського університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, С. 152-162, 2016
62016
Соціальна обумовленість криміналізації злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України щодо зайняття гральним бізнесом
АС Політова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
52013
Практика притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 149 КК та шляхи підвищення її ефективності
АС Політова
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ Серія …, 2013
42013
Боротьба з сексуальною експлуатацією жінок у світі та в Україні
АС Політова
Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім, 62-67, 0
4
Сучасний стан протидії наркозлочинності в Україні
АС Політова
Правовий часопис Донбасу, 136-145, 2018
32018
Международное сотрудничество государств в борьбе с транснациональной организованной преступностью
АС Политова
Материалы международной научно-практическая конференция, г. Симферополь, 16 …, 2013
32013
Кримінологічна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми
АС Політова
Порівняльно-аналітичне видання, С. 311-315, 2013
22013
География коррупции в Украине
АС Политова
Ученые записки Таврического национального университета имени В. И …, 2013
22013
Права жінок-поліцейських та політика гендерної рівності: досвід інших країн у вітчизняному контексті
АС Політова
12016
Кримінальний проступок як новела реформування кримінальної юстиції
АС Політова
ББК 67.9 (4УКР) 305 В 45 Рекомендовано до друку рішенням правління …, 2013
12013
Злочинність засуджених в установах відбування покарань
АС Політова
Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи …, 2013
1*2013
Уголовная ответственность за рабство и работорговлю: необходима ли она в Украине?
A Politova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio …, 2019
2019
Незаконное обогащение: спорные вопросы правоприменительной практики
АС Политова
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 2019
2019
ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕЙДЕРСТВО
АС Політова
2019
Нормативно-правові аспекти банківського регулювання та забезпечення надійності банківської системи України
ОІ Боднарчук, ІВ Перевозова, ОГ Боднарчук, АС Політова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики., 2019
2019
Торговля людьми как проявление транснациональной организованной преступности в Украине
A Politova
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio …, 2018
2018
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОГРАФИИ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИВ УКРАИНЕ
АС Политова
Актуальные проблемы и перспективы развития правовой системы Казахстана, 361-366, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20