Подписаться
Валерія Волкова/Волкова В.В./Валерия Волкова/ Valeriya Volkova/ V. Volkova
Валерія Волкова/Волкова В.В./Валерия Волкова/ Valeriya Volkova/ V. Volkova
Запорізький національний університет / ЗНУ / Zaporizhzhia National University/ Zaporizhzhia
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної спрямованості студентів-менеджерів на початковому етапі навчання (на матеріалі англійської мови)
ВВ Волкова
Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, Луганськ …, 2000
562000
Використання інтернет-технологій для створення рекламної концепції ВНЗ
ВВ Волкова, ОВ Птащенко, АР Цинцкіладзе
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2017
52017
Визначення витрат на забезпечення інформаційної безпеки підприємства на засадах математичного моделювання
ВВ Волкова, МР Васютенко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 222-227, 2014
22014
Моделювання процесу просування на ринок інноваційного продукту підприємства
ВВ Волкова, МР Васютенко
економічний простір, 159-167, 2014
22014
Педагогическая установка как необходимое условие формирования профессиональной направленности в вузе
ВВ Волкова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки, 75-78, 1999
21999
MANAGING ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONS IN THE MULTICULTURAL ENVIRONMENT
V Volkova
Management and entrepreneurship: trends of development, 60-67, 2019
12019
Дидактичні аспекти навчання іншомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі
В Волкова, О Юдіна
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць, 53-61, 2012
1*2012
Іноземна мова
ОВ Юдіна, ОО Убейволк, ГМ Шмелькова, РВ Вязова, ВВ Волкова
ЗНУ, 2024
2024
Genre peculiarities of web-mediated communication as a means of intercultural communication
VV Volkova
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2022
2022
Ділова риторика і міжкультурна комунікація : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні …
ВВ Волкова
2017
Волкова В. В., Дибчинська Я. С. Практикум перекладу: навчальний посібник з самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Міжнародні відносини …
ВВ Волкова, ЯС Дибчинська
2016
Communication strategy in MNC’s development
ВВ Волкова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів :збірник наукових праць …, 2016
2016
TRAINING MANAGEMENT STUDENTS FOR INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION
VV Volkova
Zbiór artykułów naukowych.Aktualnі problemi suchasnoї doshkіlnoї ta vishhoї …, 2016
2016
Формування професійно-комунікативної іншомовної культури фахівця у галузі міжнародних відносин
ВВ Волкова
Materials of the XI International Scientific and Practical Conference …, 2015
2015
Importance of business communication services for companies under globalization
ВВ Волкова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2015
2015
Political communication in the era of globalization
ВВ Волкова, Д Сомова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2015
2015
Business communication in the field of power engineering of the Zaporizhzhya region and Germany
ВВ Волкова, С Тюрюканова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2015
2015
Social, linguistic and didactic aspects of intercultural competence formation of managers
ВВ Волкова
Настоящи изследвания и развитие – 2014 13, 59-63, 2014
2014
The Significance of Workplace Communication Tools in Enhancing a Company’s Performance
ВВ Волкова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2014
2014
Формування іншомовної комунікативної культури в сфері міжнародних відносин
ВВ Волкова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20