Валерія Волкова/Волкова В.В./Валерия Волкова/ Valeriya Volkova
Валерія Волкова/Волкова В.В./Валерия Волкова/ Valeriya Volkova
Запорізький національний університет / ЗНУ / Запорожский национальный университет / Zaporizhzhya
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної спрямованості студентів-менеджерів на початковому етапі навчання (на матеріалі англійської мови)
ВВ Волкова
Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, Луганськ …, 2000
462000
Мовна особистість як лінгвістичний і соціокультурний феномен в міжкультурній комунікації
ВВ Волкова, РВ Вязова
Нова філологія, 186-190, 2014
22014
Педагогическая установка как необходимое условие формирования профессиональной направленности в вузе
ВВ Волкова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки, 75-78, 1999
21999
Дидактичні аспекти навчання іншомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі
В Волкова, О Юдіна
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць, 53-61, 2012
1*2012
Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців при навчанні іноземної мови
ВВ Волкова
Найновите постижения на европейската наука : матеріали за 7-а международна …, 2011
1*2011
MANAGING ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONS IN THE MULTICULTURAL ENVIRONMENT
V Volkova
Management and entrepreneurship: trends of development, 60-67, 2019
2019
Ділова риторика і міжкультурна комунікація : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні …
ВВ Волкова
2017
Волкова В. В., Дибчинська Я. С. Практикум перекладу: навчальний посібник з самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Міжнародні відносини …
ВВ Волкова, ЯС Дибчинська
2016
Communication strategy in MNC’s development
ВВ Волкова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів :збірник наукових праць …, 2016
2016
TRAINING MANAGEMENT STUDENTS FOR INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION
VV Volkova
Zbiór artykułów naukowych.Aktualnі problemi suchasnoї doshkіlnoї ta vishhoї …, 2016
2016
Формування професійно-комунікативної іншомовної культури фахівця у галузі міжнародних відносин
ВВ Волкова
Materials of the XI International Scientific and Practical Conference …, 2015
2015
Importance of business communication services for companies under globalization
ВВ Волкова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2015
2015
Political communication in the era of globalization
ВВ Волкова, Д Сомова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2015
2015
Business communication in the field of power engineering of the Zaporizhzhya region and Germany
ВВ Волкова, С Тюрюканова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2015
2015
Social, linguistic and didactic aspects of intercultural competence formation of managers
ВВ Волкова
Настоящи изследвания и развитие – 2014 13, 59-63, 2014
2014
The Significance of Workplace Communication Tools in Enhancing a Company’s Performance
ВВ Волкова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2014
2014
Формування іншомовної комунікативної культури в сфері міжнародних відносин
ВВ Волкова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
2014
Компетентнісний підхід у навчанні міжкультурної комунікації іноземною мовою
ВВ Волкова
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2014
2014
Метод проектів у навчанні студентів ділової міжкультурної комунікації іноземною мовою
ВВ Волкова
Матеріали за 9-а международна научна практична конференція «Найновите …, 2013
2013
Ділові комунікації в управлінні кадровим потенціалом на підприємстві
ВВ Волкова, ВР Василівна
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20