Подписаться
Валерія Волкова/Волкова В.В./Валерия Волкова/ Valeriya Volkova
Валерія Волкова/Волкова В.В./Валерия Волкова/ Valeriya Volkova
Запорізький національний університет / ЗНУ / Запорожский национальный университет / Zaporizhzhya
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної спрямованості студентів-менеджерів на початковому етапі навчання (на матеріалі англійської мови)
ВВ Волкова
Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, Луганськ …, 2000
512000
Використання інтернет-технологій для створення рекламної концепції ВНЗ
ВВ Волкова, ОВ Птащенко, АР Цинцкіладзе
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи», 2017
32017
Визначення витрат на забезпечення інформаційної безпеки підприємства на засадах математичного моделювання
ВВ Волкова, МР Васютенко
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 222-227, 2014
22014
Моделювання процесу просування на ринок інноваційного продукту підприємства
ВВ Волкова, МР Васютенко
економічний простір, 159-167, 2014
22014
Педагогическая установка как необходимое условие формирования профессиональной направленности в вузе
ВВ Волкова
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки, 75-78, 1999
21999
Дидактичні аспекти навчання іншомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі
В Волкова, О Юдіна
Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць, 53-61, 2012
1*2012
Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців при навчанні іноземної мови
ВВ Волкова
Найновите постижения на европейската наука : матеріали за 7-а международна …, 2011
1*2011
Роль особистості психолога в консультативному процесі в контексті концепції екзистенціальної психології
ВІ Кротенко, ВВ Волкова
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
2021
ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЯК ВЕКТОР ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ВВ Волкова, ДА Щур
ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І …, 2021
2021
MANAGING ORGANIZATIONAL COMMUNICATIONS IN THE MULTICULTURAL ENVIRONMENT
V Volkova
Management and entrepreneurship: trends of development, 60-67, 2019
2019
Використання інтернет-технологій для створення рекламної концепції ВНЗ
ОВ Птащенко, АР Цинцкіладзе, ВВ Волкова
2017
Ділова риторика і міжкультурна комунікація : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні …
ВВ Волкова
2017
Моделювання взаємодій підприємств в умовах олігополії
ВВ Волкова, КВ Дубровіна
Економічний простір, 5-16, 2016
2016
Волкова В. В., Дибчинська Я. С. Практикум перекладу: навчальний посібник з самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Міжнародні відносини …
ВВ Волкова, ЯС Дибчинська
2016
Communication strategy in MNC’s development
ВВ Волкова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів :збірник наукових праць …, 2016
2016
TRAINING MANAGEMENT STUDENTS FOR INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION
VV Volkova
Zbiór artykułów naukowych.Aktualnі problemi suchasnoї doshkіlnoї ta vishhoї …, 2016
2016
Моделювання процесу просування на ринок продукту підприємства за допомогою рекламної кампанії
ВВ Волкова
Економічний простір, 125-135, 2015
2015
Формування професійно-комунікативної іншомовної культури фахівця у галузі міжнародних відносин
ВВ Волкова
Materials of the XI International Scientific and Practical Conference …, 2015
2015
Importance of business communication services for companies under globalization
ВВ Волкова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2015
2015
Political communication in the era of globalization
ВВ Волкова, Д Сомова
Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник наукових …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20