Ігор Горбань
Ігор Горбань
Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра зоології
Підтверджена електронна адреса в franko.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Результаты проведения Года орлана-белохвоста на Украине в 1989 г
ВН Грищенко, ВЕ Борейко, ВМ Бабко, ИМ Горбань, ИВ Михалевич, ...
Беркут 2, 34-41, 1993
121993
Гніздування чикотня в природних та урбанізованих ландшафтах Західної України
АА Бокотей, ІМ Горбань, ВА Костюшин, ГВ Фесенко
Беркут 3 (1), 22-26, 1994
111994
Transformation processes in the Western Ukraine - Concepts for a sustainable land use
M Roth, J Tsaryk, І Horban
Berlin, Weibensee Verlag, 2008
102008
Значение верхней Припяти (Украина) для охраны птиц
ИМ Горбань, М Фладе
Экология и охрана пойм и низинных болот Полесья: Доклады междунар. науч …, 1997
101997
Орнитофаунистические новости из западных областей Украины
ИМ Горбань, АА Бокотей, ГВ Бойко, ЕА Боровец, АЕ Луговой, АИ Гузий, ...
Орнитология. Москва 25, 153-155, 1991
91991
Експансія великого баклана на Західну Україну
ІМ Горбань
Беркут 2, 30, 1993
81993
Изученность и попытки оценок численности черного аиста на Украине
ИМ Горбань
Аисты: Распространение, экология, охрана.-Минск: Навука і тэхніка, 186-194, 1992
81992
Оцінка чисельності зимуючих птахів України
ІМ Горбань
Обліки птахів: підходи, методики, результати.(Зб. наук. статей Другої міжнар …, 2004
72004
Рідкісні та зникаючі види птахів Шацького національного природного парку
І Горбань
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.-Вип, 127-137, 2002
52002
Современное распространение и численность вертлявой камышевки (Acrocephalus paludicola) в Украине
АМ Полуда, М Фладе, ИВ Давиденко, ГГ Гаврись, ИМ Горбань
Вестник зоологии, 2001
52001
Фауна птахів та ссавців заповідника «Розточчя»
І Горбань
Науковий вісник НЛТУ України, 224-230, 2010
42010
Орнітоценози торфових боліт міжріччя Дністра та Бугу
ІМ Горбань
Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна.–2002.–Вип …, 2002
42002
Система комплексного екологічного моніторингу природного середовища Шацького національного природного парку
ВВ Панасюк, ПВ Юрчук, ВВ Кошовий, ЛІ Муравський, ІМ Горбань, ...
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
32012
Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку
ЙВ Царик, ІМ Горбань, ОС Гнатина
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
32009
Оцінка стану пасовищних систем на основі аналізу поширення птахів, амфібій, метеликів і їх кормових рослин
Й Царик, І Горбань, Ю Канарський, В Кияк, О Решетило, І Царик
Вісник Львівського університету. Сер. біол.–2003.–Вип 33, 65-72, 2003
32003
Оцінка чисельності гніздових птахів України
І Горбань
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 147-158, 2003
32003
РІДКІСНІ ВИДИ ФЛОРИ І ФАУНИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “РОЗТОЧЧЯ” ТА СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЩОДО ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІМ Горбань, ЛІ Горбань
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 229, 2012
22012
Рідкісні види флори і фауни природного заповідника
НМ Ференц, ІГ Хомин, ІМ Горбань, ЛІ Горбань
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
22012
Застосування SWOT – аналізу для розв’язання найактуальніших екологічних завдань під час формування української частини три латерального біосферного резервату «Західне Полісся»
ВС Найда, ІМ Юрчук, П.В., Горбань
Науковий вісник Волинського університету, 103 – 110, 2009
2*2009
Облік водно-болотних птахів на озерах Шацького національного природного парку
ВІ Матейчик, ІМ Горбань
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20