Tanya Garkusha (Tatiana Harkusha) (ТА Гаркуша)
Tanya Garkusha (Tatiana Harkusha) (ТА Гаркуша)
National Technical University "Kharkiv Politechnic Institute",Ukraine,Power Mashine-building faculty
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Совершенствование и оптимизация моделей, процессов, конструкций и режимов работы энергетического оборудования АЭС и ТЭС и отопительных котельных
АВ Ефимов, ЛВ Гончаренко, ТВ Потанина, ВЛ Каверцев, ...
НТУ" ХПИ", 2013
52013
Реактори і парогенератори енергоблоків АЕС: схеми, процеси, матеріали, конструкції, моделі
ОВ Єфімов, ММ Пилипенко, ТВ Потаніна, ВЛ Каверцев, ТА Гаркуша
ТОВ" В справі", 2017
32017
Автономные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения
АВ Ефимов, АЛ Гончаренко, ТА Гаркуша
Вісник НТУ "ХПІ" Тем. вип.:Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів, 2011
32011
Методи і підходи до створення імітаційної моделі енергоблоку АЕС з ВВЕР-1000 для рішення завдань аналізу, діагностики і оптимального управління
ЛЛ Товажнянський, ОВ Єфімов, ТВ Потаніна, ТА Гаркуша
Енергетика та ресурсозбереження – Науковий Вісник АН ВОУ, 2008
32008
Анализ эффективности работы газотурбинных установок с усовершенствованной схемой впрыска водяного пара в камеру сгорания и паровым охлаждением газовой турбины /учебное пособие/
АВ Ефимов, ТА Гаркуша, ТА Есипенко
Харків: НТУ "ХПІ", 2008
32008
Оценка эффективности тепловых схем энергоблоков по параметрам состояния и надежности оборудования
АВ Ефимов, ТА Гаркуша
Інтегровані технології та енергозбереження, 2006
32006
Применение методов интервального анализа для оценки безопасности и надежности энергоблоков АЭС
ТВ Потанина, АВ Ефимов, ТА Гаркуша, ТА Есипенко
Ядерна та радіаційна безпека, 79, 2018
22018
Автоматизированная система поддержки принятия решений эксплуатационным персоналом энергоблоков АЭС по критерию техникоэкономической эффективности с учетом показателей надежности
АВ Ефимов, ДИ Кухтин, ТВ Потанина, ТА Гаркуша, ВЛ Каверцев
Ядерна та радіаційна безпека, 11-19, 2018
22018
Анализ методов расчета структурной надежности схем технологических процессов в энергоблоках АЭС
АВ Ефимов, ТВ Потанина, ДИ Кухтин, ТА Гаркуша
Вісник НТУ "ХПІ" Тем. вип.: Енергетичні і теплотехнічні процеси і …, 2016
2*2016
Математические модели систем и оборудования энергоблоков электростанций для автоматизированного управления режимами их эксплуатации
АВ Ефимов, ТВ Потанина, ДИ Кухтин, ТА Гаркуша
Вісник НТУ "ХПІ" Зб. Наук. праць Серія:Гідравлічні машини і гідроагрегати …, 2015
2*2015
Применение методов интервальной статистики для диагностики технического состояния оборудования и планирования продолжительности ремонтов энергоблоков ТЭС и АЭС
АВ Ефимов, ВЛ Каверцев, ТВ Потанина, ТА Гаркуша, ТА Есипенко
Энергосбережение, энергетика, энергоаудит, 2012
22012
Вплив структурних змін в системі регенерації на показники роботи і надійність енергоблоків АЕС потужністю 1000 МВт
АВ Ефимов, ТА Гаркуша
Інтегровані технології та енергозбереження, 2009
22009
Алгоритмізація та програмування розрахунку горизонтального парогенератора для імітаційної моделі енергоблоку АЕС з ВВЕР-1000
ОВ Єфімов, ОД Меньшикова, ТВ Потаніна, ТА Гаркуша
Вісник Національного університету Львівська політехніка „Теплоенергетика …, 2006
2*2006
Математическая модель горизонтального парогенератора типа ПГВ-1000 энергоблока АЭС с ВВЭР
АВ Ефимов, ВЛ Каверцев, ТВ Потанина, ТА Есипенко, ТА Гаркуша
Вісник НТУ "ХПІ" Тем. вип.: Енергетичні і теплотехнічні процеси і …, 2014
12014
Історико-методологічні аспекти розвитку стандартизації, управління якістю і сертифікації промислової продукції
ЛІ Тютюник, ЛА Іванова, ТА Гаркуша, ОВ Стельник
Вісник НТУ "ХПІ" Зб. Наук. праць Серія: Історія науки і техніки, 2013
12013
Применение метода проекции градиента для решения задачи оптимального распределения нагрузок между энергоблоками АЭС
АВ Ефимов, ТВ Потанина, И Белов, ТА Гаркуша
Інтегровані технології та енергозбереження, 2008
12008
Моделирование решения задачи поверочного расчета парогенератора АЭС с ВВЭР-1000
АВ Ефимов, ТВ Потанина, ЕД Меньшикова, ТА Гаркуша
Вісник НТУ "ХПІ", 2005
12005
Operational personnel decision-making support automatic system at nuclear power plant generating units by criterion of technical economic efficiency with due consideration of …
AV Efimov, DI Kukhtin, TV Potanina, TA Garkusha, VL Kavertsev
Yaderna ta Radyiatsyijna Bezpeka, 11-19, 2018
2018
Загальні підходи до оптимізації основного устаткування енергоблоків АЕС методами математичного моделювання
ОВ Єфімов, ТО Єсипенко, ТА Гаркуша
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Analysis of the Computing Methods of Structural Reliability of Process Flow Diagrams for the Power Generating Units of Nuclear Power Plants
DI Kuhtin, AV Yefimov, TV Potanina, TA Garkusha
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20