Павло Вірченко
Павло Вірченко
доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
НазваниеПроцитированоГод
Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області)
ПА Вірченко
Харків, 2009.–311 с, 0
6
Роль і місце системи освіти у загальнонаціональній інфраструктурі
ПА Вірченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
52008
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
ПА Вірченко
Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, 45, 2006
32006
Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу)
К Нємець, П Вірченко, К Кравченко
Часопис соціально-економічної географії, 80-86, 2015
22015
Розселенські аспекти господарського освоєння території Харківської області
П Вірченко, К Кравченко
Економічна та соціальна географія, 41-45, 2016
12016
Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект: монографія
КА Нємець, ПА Вірченко, ГО Кулєшова
12015
Суспільно-географічні аспекти дослідження господарського освоєння території (на прикладі старопромислового регіону)
Л Нємець, П Вірченко, К Кравченко
Часопис соціально-економічної географії 17 (2), 66-70, 2014
12014
Особливості територіально-функціональної організації великого міста (на прикладі міста Харкова)
П Вірченко, А Мазурова
Часопис соціально-економічної географії 17 (2), 72-78, 2014
12014
Деякі проблеми функціонування транспорту великого міста (суспільно-географічний аспект)
ПА Вірченко, АВ Мазурова
12014
Деякі суспільно-географічні проблеми функціонування електричного транспорту міста Харкова
АВ Мазурова, ПА Вірченко
12014
Чинники, які впливають на функціонування системи освіти та їх суспільно-географічна класифікація
ПА Вірченко
ХНУ імені ВН Каразіна, геолого-географічний факультет, 2013
12013
Класифікація чинників, що впливають на організацію туристсько-рекреаційної діяльності територій локального рівня
ПА Вірченко, ТІ Слоньова
12012
Підготовка майбутніх учителів географії засобами підприємливої освіти
ЛМ Нємець, ПА Вірченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
12008
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
П Вирченко
ЧАСОПИС, 178, 0
1
Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України»
ЛМ Нємець, ПА Вірченко
2018
Тенденції розвитку дошкільної освіти в Харківській області
ПА Вірченко
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
КА Нємець, КО Кравченко, ПА Вірченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2017
2017
Економічна і соціальна географія України: робочий зошит для практично-семінарських занять
ПА Вірченко
2017
Суспільно-географічне районування України: робочий зошит для практично-семінарських занять
ПА Вірченко
2017
Робочий зошит для семінарсько-практичних занять з курсу «Суспільно-географічне районування України»
ПА Вірченко
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20