Павло Вірченко
Павло Вірченко
доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль і місце системи освіти у загальнонаціональній інфраструктурі
ПА Вірченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
62008
Просторова організація системи освіти регіону (на прикладі Харківської області)
ПА Вірченко
Харків, 2009.–311 с, 0
6
Просторова взаємодія суспільно-географічних об’єктів через визначення зони їхнього впливу на прикладі системи освіти Харківської області
ПА Вірченко
Регіон-2009: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково …, 2009
52009
Використання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії
ПА Вірченко
Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, 45, 2006
42006
Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект: монографія
КА Нємець, ПА Вірченко, ГО Кулєшова
32015
Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу)
К Нємець, П Вірченко, К Кравченко
Часопис соціально-економічної географії, 80-86, 2015
22015
Актуальні питання адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України (із досвіду роботи кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства)
КА Нємець, ПА Вірченко, ЛВ Ключко
Проблеми сучасної освіти, 2016
12016
Розселенські аспекти господарського освоєння території Харківської області
П Вірченко, К Кравченко
Економічна та соціальна географія, 41-45, 2016
12016
Економічна і соціальна географія України. Навчальний посібник
ЛМ Нємець, ЮЮ Сільченко, ПА Вірченко
12015
Суспільно-географічні аспекти дослідження господарського освоєння території (на прикладі старопромислового регіону)
Л Нємець, П Вірченко, К Кравченко
Часопис соціально-економічної географії 17 (2), 66-70, 2014
12014
Особливості територіально-функціональної організації великого міста (на прикладі міста Харкова)
П Вірченко, А Мазурова
Часопис соціально-економічної географії 17 (2), 72-78, 2014
12014
Деякі проблеми функціонування транспорту великого міста (суспільно-географічний аспект)
ПА Вірченко, АВ Мазурова
12014
Деякі суспільно-географічні проблеми функціонування електричного транспорту міста Харкова
АВ Мазурова, ПА Вірченко
12014
Чинники, які впливають на функціонування системи освіти та їх суспільно-географічна класифікація
ПА Вірченко
ХНУ імені ВН Каразіна, геолого-географічний факультет, 2013
12013
Класифікація чинників, що впливають на організацію туристсько-рекреаційної діяльності територій локального рівня
ПА Вірченко, ТІ Слоньова
12012
Підготовка майбутніх учителів географії засобами підприємливої освіти
ЛМ Нємець, ПА Вірченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
12008
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
П Вирченко
ЧАСОПИС, 178, 0
1
Іноземні студенти-мусульмани м. Києва: сучасні реалії, тенденції та перспективи соціокультурної адаптації
А Волинець
Етнічна історія народів Європи, 158–161-158–161, 2019
2019
Робочий зошит для практично-семінарських занять з курсу «Економічна і соціальна географія України»
ЛМ Нємець, ПА Вірченко
2018
Тенденції розвитку дошкільної освіти в Харківській області
ПА Вірченко
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20