Николай Сотник
Николай Сотник
Подтвержден адрес электронной почты в домене pgm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення оптимального складу насосної станції системи комунального водопостачання
АО Євтушенко, МІ Сотник, ВГ Неня, СО Хованський
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла …, 2008
102008
Ресурсозберігаючі технології на внутрішньому ринку України: проблеми просування та шляхи їх вирішення
МІ Сотник, ІМ Сотник
" ВТД" Університетська книга", 2007
62007
Энергоэффективная насосная станция третьего подьема
ВС Бойко, НИ Сотник, ИН Сотник
Техническая термодинамика, 62-65, 2005
62005
Simulation of the thermal state of the premises with the heating system «Heat-insulated floor»
МІ Сотник, СО Хованський, ІП Гречка, ВО Панченко, МО Максимова
PC «TECHNOLOGY CENTER», 2015
52015
Энергоэффективность электродвигателя как критерий выбора диапазона работы электромеханических агрегатов
НИ Сотник, ВС Бойко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 72-77, 2013
52013
Формування самовідтворювального економічного механізму управління енергозбереженням у бюджетній сфері України
МІ Сотник, ІМ Сотник
" ВТД" Університетська книга", 2008
42008
Методика энергетическогообследования и адаптация насосного оборудования действующих гидравлических сетей
АА Евтушенко, ВВ Зинченко, НИ Сотник, ВС Бойко
Издательство СумГУ, 2006
42006
Аналіз способів регулювання роботи насосних станцій комунального водопостачання
МІ Сотник, СО Хованський, ОІ Дужак
Видавництво СумДУ, 2008
32008
Техніко-економічні вимоги до насосних станцій водопровідних мереж житлово-комунального господарства
ОГ Гусак
Вестник НТУУ" КПИ". Машиностроение.–К.: НТУУ" КПИ, 247-251, 2007
32007
Оценка экономической эффективности энергосберегающего проекта модернизации повысительной насосной станции на ВОС" Днестр", г. Одесса
НИ Сотник, ИН Сотник, ВС Бойко
Издательство СумГУ, 2005
32005
Вплив ширини каналу робочого колеса на крутизну напірної характеристики при проектуванні змінних коліс насосів типу Д
ВС Мілтих, ВС Милтых, МІ Сотник, НИ Сотник, СО Лугова, СО Луговая
Сумський державний університет, 2016
22016
Підвищення енергоефективності насосної станції з насосами типу д впливом геометричних параметрів їх робочих коліс на форму напірної характеристики
ВС Мілтих, ВС Милтых
Сумський державний університет, 2016
22016
Адекватність електричного моделювання робочих процесів у відцентровому насосі
ВС Бойко, ВС Бойко, МІ Сотник, НИ Сотник
Інститут елктродинаміки НАН України, 2013
22013
Організаційні основи енергозабезпечення підприємств
МІ Сотник, СО Хованський
Видавництво СумДУ, 2009
22009
Вплив ємності кола навантаження електричної моделі на характер електромагнітних процесів
ВС Бойко, МІ Сотник
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Нові рішення в …, 2018
12018
Вплив ексцентриситету ротора на магнітне притягання в приводі герметичного електронасоса
ОМ Молошний, МІ Сотник
Сумський державний університет, 2016
12016
Проблеми формування економічно обгрунтованих тарифів на теплопостачання у Сумській області
ІМ Сотник, МІ Сотник
ПолтНТУ, 2016
12016
Досвід створення та функціонування системи енергоменеджменту у ВНЗ
VI Deshko, OM Shevchenko, MM Shovkaliuk, IO Sukhodub, MI Sotnyk, ...
Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія», 34-45, 2016
12016
Моделювання теплового стану приміщення з системою обігріву тепла підлога
МІ Сотник, СО Хованський, ІП Гречка, ВО Панченко, МО Максимова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 22-27, 2015
12015
Основи становлення сучасного інженера
ВО Іванов, ОГ Гусак, ДВ Криворучко, АЄ Артюхов, ОВ Івченко, ...
НТМТ, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20