Николай Сотник
Николай Сотник
Подтвержден адрес электронной почты в домене pgm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
412015
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Визначення оптимального складу насосної станції системи комунального водопостачання
АО Євтушенко, МІ Сотник, ВГ Неня, СО Хованський
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла …, 2008
142008
Энергоэффективная насосная станция третьего подьема
ВС Бойко, НИ Сотник, ИН Сотник
Техническая термодинамика, 62-65, 2005
92005
Ресурсозберігаючі технології на внутрішньому ринку України: проблеми просування та шляхи їх вирішення
МІ Сотник, ІМ Сотник
" ВТД" Університетська книга", 2007
72007
Simulation of the thermal state of the premises with the heating system «Heat-insulated floor»
МІ Сотник, СО Хованський, ІП Гречка, ВО Панченко, МО Максимова
PC «TECHNOLOGY CENTER», 2015
62015
Аналіз способів регулювання роботи насосних станцій комунального водопостачання
МІ Сотник, СО Хованський, ОІ Дужак
Видавництво СумДУ, 2008
62008
Энергоэффективность электродвигателя как критерий выбора диапазона работы электромеханических агрегатов
НИ Сотник, ВС Бойко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 72-77, 2013
52013
Методика энергетическогообследования и адаптация насосного оборудования действующих гидравлических сетей
АА Евтушенко, ВВ Зинченко, НИ Сотник, ВС Бойко
Издательство СумГУ, 2006
52006
Формування самовідтворювального економічного механізму управління енергозбереженням у бюджетній сфері України
МІ Сотник, ІМ Сотник
" ВТД" Університетська книга", 2008
42008
Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа, ОВ Кубатко, ОМ Дериколенко, ...
Сумський державний університет, 2016
32016
Техніко-економічні вимоги до насосних станцій водопровідних мереж житлово-комунального господарства
ОГ Гусак
Вестник НТУУ" КПИ". Машиностроение.–К.: НТУУ" КПИ, 247-251, 2007
32007
Оценка экономической эффективности энергосберегающего проекта модернизации повысительной насосной станции на ВОС" Днестр", г. Одесса
НИ Сотник, ИН Сотник, ВС Бойко
Издательство СумГУ, 2005
32005
Досвід створення та функціонування системи енергоменеджменту у ВНЗ
VI Deshko, OM Shevchenko, MM Shovkaliuk, IO Sukhodub, MI Sotnyk, ...
Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія», 34-45, 2016
22016
Вплив ширини каналу робочого колеса на крутизну напірної характеристики при проектуванні змінних коліс насосів типу Д
ВС Мілтих, МІ Сотник, СО Лугова
Сумський державний університет, 2016
22016
Підвищення енергоефективності насосної станції з насосами типу д впливом геометричних параметрів їх робочих коліс на форму напірної характеристики
ВС Мілтих
Сумський державний університет, 2016
22016
Енергоефективність функціонування електромеханічних систем у складі мереж водопостачання
МІ Сотник, СО Хованський, ВС Бойко
Сумський державний університет, 2014
22014
Адекватність електричного моделювання робочих процесів у відцентровому насосі
ВС Бойко, ВС Бойко, МІ Сотник
Інститут елктродинаміки НАН України, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20