Подписаться
Николай Сотник
Николай Сотник
Подтвержден адрес электронной почты в домене pgm.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
442015
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Визначення оптимального складу насосної станції системи комунального водопостачання
АО Євтушенко, МІ Сотник, ВГ Неня, СО Хованський
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла …, 2008
102008
Энергоэффективная насосная станция третьего подьема
ВС Бойко, НИ Сотник, ИН Сотник
Техническая термодинамика, 62-65, 2005
102005
Ресурсозберігаючі технології на внутрішньому ринку України: проблеми просування та шляхи їх вирішення
МІ Сотник, ІМ Сотник
" ВТД" Університетська книга", 2007
72007
Аналіз частотного регулювання відцентрових насосів водопостачання з метою енергозбереження
СО Хованський, МІ Сотник, ВГ Неня, ВС Бойко
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла …, 2009
62009
Аналіз способів регулювання роботи насосних станцій комунального водопостачання
МІ Сотник, СО Хованський, ОІ Дужак
Видавництво СумДУ, 2008
62008
Методика энергетическогообследования и адаптация насосного оборудования действующих гидравлических сетей
АА Евтушенко, ВВ Зинченко, НИ Сотник, ВС Бойко
Издательство СумГУ, 2006
52006
Энергоэффективность электродвигателя как критерий выбора диапазона работы электромеханических агрегатов
НИ Сотник, ВС Бойко
Науковий вісник Національного гірничого університету, 72-77, 2013
42013
Формування самовідтворювального економічного механізму управління енергозбереженням у бюджетній сфері України
МІ Сотник, ІМ Сотник
" ВТД" Університетська книга", 2008
42008
Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа, ОВ Кубатко, ОМ Дериколенко, ...
Сумський державний університет, 2016
32016
Застосування маркетингових підходів до стимулювання інноваційного енергозбереження у сфері теплопостачання міста
МІ Сотник, ІМ Сотник
Сумський державний університет, 2012
32012
Техніко-економічні вимоги до насосних станцій водопровідних мереж житлово-комунального господарства
ОГ Гусак
Вестник НТУУ" КПИ". Машиностроение.–К.: НТУУ" КПИ, 247-251, 2007
32007
Оценка экономической эффективности энергосберегающего проекта модернизации повысительной насосной станции на ВОС" Днестр", г. Одесса
НИ Сотник, ИН Сотник, ВС Бойко
Издательство СумГУ, 2005
32005
Досвід створення та функціонування системи енергоменеджменту у ВНЗ
VI Deshko, OM Shevchenko, MM Shovkaliuk, IO Sukhodub, MI Sotnyk, ...
POWER ENGINEERING: economics, technique, ecology, 34-45, 2016
22016
Вплив ширини каналу робочого колеса на крутизну напірної характеристики при проектуванні змінних коліс насосів типу Д
ВС Мілтих, МІ Сотник, СО Лугова
Сумський державний університет, 2016
22016
Підвищення енергоефективності насосної станції з насосами типу д впливом геометричних параметрів їх робочих коліс на форму напірної характеристики
ВС Мілтих
Сумський державний університет, 2016
22016
Енергоефективність функціонування електромеханічних систем у складі мереж водопостачання
МІ Сотник, СО Хованський, ВС Бойко
Сумський державний університет, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20