Lidia Bielinis
Lidia Bielinis
Підтверджена електронна адреса в uwm.edu.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The effect of winter forest bathing on psychological relaxation of young Polish adults
E Bielinis, N Takayama, S Boiko, A Omelan, L Bielinis
Urban Forestry & Urban Greening 29, 276-283, 2018
662018
The Effects of a Short Forest Recreation Program on Physiological and Psychological Relaxation in Young Polish Adults
NT Ernest Bielinis, Lidia Bielinis, Sylwia Krupińska-Szeluga, Adrian Łukowski
Forests, 1-13, 2019
20*2019
The restorative effect of staying in a broad-leaved forest on healthy young adults in winter and spring
E Bielinis, A Omelan, S Boiko, L Bielinis
Baltic Forestry 24 (2), 218-227, 2018
132018
Why do you want me to learn connectively but test me individually? Socially embedded learning at the University
L Bielinis
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2018
42018
FB, they and me–the attempts of using social media as tools for reflective learning and communicating at the University
L Bielinis
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2017
42017
Walory turystyczne, rekreacyjne, przyrodnicze Olsztyna i okolic według opinii mieszkańców
L Bielinis, E Bielinis, A Zawadzka, A Omeland, M Makowska
Ekonomia i Środowisko, 2015
32015
Sesja egzaminacyjna w „cyfrowym” stylu, czyli o próbach wykorzystania aplikacji mobilnych na uniwersytecie
LB M. Maciejewska
Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Współczesny uczeń a dydaktyka …, 2018
22018
Wykorzystanie terenów przyrodniczo cennych województwa warmińsko-mazurskiego w terapii lasem: konteksty, możliwości, ograniczenia
L Bielinis, E Bielinis, A Zawadzka, A Omelan, M Makowska, K Kuszewska
Ekonomia i Środowisko, 2016
22016
The effects of viewing a winter forest landscape with the ground and trees covered in snow on the psychological relaxation of young Finnish adults: A pilot study
E Bielinis, E Janeczko, N Takayama, A Zawadzka, A Słupska, S Piętka, ...
Plos one 16 (1), e0244799, 2021
12021
A View of Waste Might Decrease Relaxation: The Effects of Viewing an Open Dump in a Forest Environment on the Psychological Response of Healthy Young Adults
E Bielinis, J Emilia, T Norimasa, S Alicja, K Natalia, Z Anna, B Lidia
bioRxiv, 2020
12020
Effect of an Illegal Open Dump in an Urban Forest on Landscape Appreciation
E Bielinis, E Janeczko, K Janeczko, L Bielinis
Preprints, 2020
2020
Academic Reflective Practice: Tools Supporting the Self-Evaluation Approach
L Bielinis
Kultura i Edukacja 2 (128), 210-227, 2020
2020
Between the digital world and Built-in Orderly Organized Knowledge
L Bielinis
International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies 6 (No. 2 …, 2019
2019
The review of the book entitled: Gender-Diversity-Intersectionality (New) Perspectives in Adult Education: edited by Martina Endepohls-Ulpe and Joanna Ostrouch-Kaminska …
L Bielinis
Ex aequo, 177-181, 2019
2019
MY GRANDCHILDREN WOULD KNOW THAT… SENIORS INTERPRETING EMOTICONS
L Bielinis
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2019
2019
Młode pokolenie pod cyfrową egidą – różne oblicza fenomenu
L Bielinis
Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Tom III Mediatyzacja …, 2019
2019
Learning and communication mediated by the social media–an analysis of educational networking services
L Bielinis, C Kurkowski
Dyskursy Młodych Andragogów 20, 267-278, 2019
2019
Lekcje z podróży. Doświadczanie mobilności jako krok w stronę transformatywnego uczenia się studentów
MM Lidia Bielinis, Monika Grochalska
Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 21 (2(82)), 47-67, 2018
2018
„Tubylec tubylcowi nierówny”. Przyszli nauczyciele o uczeniu się w epoce cyfrowej
L Bielinis, C Kurkowski, M Maciejewska
Problemy Wczesnej Edukacji 41 (2), 117-125, 2018
2018
Category of justice in students' (self) assessment. The daily experiences of young academics / Kategoria sprawiedliwości w (samo)ocenianiu studentów. O codziennych …
L Bielinis, M Dampc
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20