Подписаться
Volodymyr Danylenko (Володимир Даниленко)
Volodymyr Danylenko (Володимир Даниленко)
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Synthesis and classification of periodic motion trajectories of the swinging spring load
L Kutsenko, V Vanin, O Shoman, L Zapolskiy, P Yablonskyi, S Vasyliev, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 26-37, 2019
102019
Про формування панорамних рельєфів параболічного типу для оцінки обзорності автомобільних кузовів
ВЯ Даниленко
Технічна естетика і дизайн.–К.: Віпол, 92-97, 2011
72011
Зв’язок панорамних рельєфів гіперболічного типу з оцінкою обзорності транспортних і дорожніх об’єктів
ВЯ Даниленко
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К.: КНУБА, 126-131, 2011
52011
Визначення характеристик панорамних рельєфів еліптичного типу з позицій обзорності транспортних засобів
ВЯ Даниленко
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К.: КНУБА, 163-167, 2010
52010
Огляд напрямків використання геометричної інформації в енергозбереженні, екології та дизайні
ВЯ Даниленко
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 142-147, 2009
52009
Розробка алгоритмів лінійних та нелінійних перетворень для зображення об’єктів автомобільних доріг
ВЯ Даниленко
Геометричне та комп’ютерне моделювання.–Харків: ХДУХТ, 203-208, 2007
42007
Визначення форм-факторів передачі променевої енергії
ОВ Шоман, АО Дашкевич, ВЯ Даниленко
Луцький національний технічний університет, 2015
32015
Обернені перетворення панорамних рельєфів в задачах коригування оглядовості автобусів
ВЯ Даниленко
Технічна естетика і дизайн.–К.: КНУБА, 37-41, 2012
22012
Взаимосвязь геометрического моделирования объектов, явлений и процессов с информационными технологиями проектирования
ОВ Шоман
ОВ Шоман, АА Дашкевич, ВЯ Даниленко, 61-69, 0
2
Моделювання просторових діапазонів освітленості з допомогою панорамних рельєфів
ВЯ Даниленко, ОВ Шоман
Сучасні проблеми моделювання, 21-25, 2017
12017
Формування панорамних рельєфів для одержання характеристик оглядовості доріг і транспортних засобів
ВЯ Даниленко, ОВ Шоман
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 126-133, 2016
12016
Геометричні множини в моделях формування транспортних маршрутів
ОВ Шоман, ВЯ Даниленко
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 251-256, 2016
12016
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКОРИСТОННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Постановка та обґрунтування актуальності …
Г Блуднов, А Василюк, Г Веселовська, О Генесаретський, ...
Наукові записки/Ред. кол.: ВФ Черкасов, ВВ Радул, НС Савченко та ін.–Випуск …, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ ПАНОРАМНИХ РЕЛЬЄФІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОГЛЯДОВОСТІ З КАБІН ТРЕНАЖЕРІВ
ВЯ Даниленко, ОВ Шоман
Modern problems of modeling, 79-86, 2019
2019
Modeling the resonance of the swing spring on the basis of the synthesis of a trajectory of the movement of its cargo
СЮ Назаренко, ЛМ Куценко, СМ Шевченко, Є Сівак, О Шоман, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019
2019
Development of a method for computer simulation of a swinging spring load movement path
ЛМ Куценко, ОМ Семків, АЯ Калиновський, Л Запольський, О Шоман, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019
2019
ЖАНР АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО РОМАННОГО МИСЛЕННЯ
В Даниленко, Н Логвіненко, Т Литвиненко, Н Савицька
ББК Ш 81.411., 123, 2018
2018
Tasksand exercises on descriptive geometry
ОВ Шоман, ЛМ Савченко, ВЯ Даниленко, Д Воронцова
Видавничий центр НТУ" ХПІ", 2018
2018
Engineering graphics
ОВ Шоман, ЛМ Савченко, ВЯ Даниленко, Д Воронцова, ...
Видавничий центр НТУ" ХПІ", 2018
2018
ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛІТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ КАРТИН ОГЛЯДОВОСТІ ПРОСТОРОВИХ ОБ’ЄКТІВ
ВЯ Даниленко
ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 35, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20