Игорь Богданов
Игорь Богданов
Бердянський державний педагогічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экологические аспекты деревянного домостроения
СИ Овсянников, И Богданов, АВ Федоренко
Энерго-и ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические …, 2015
512015
Производство стенового клееного бруса
СИ Овсянников, ИИ Богданов
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 323-328, 2016
242016
Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах
ІТ Богданов
, Нац. педагогічний ун-т ім. МП Драгоманова, Київ, Україна, 2003
222003
Акмеологічний принцип: його сутність і призначення
О Сергєєв, І Богданов
Зб. наук. праць:[Педагогічні науки].–Херсон, 147-153, 2000
192000
Методична система формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики:[монографія]
ІТ Богданов
Донецьк: Юго-Восток 272, 2009
182009
Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження
ІТ Богданов, ОВ Сергєєв
Інформаційні технології в освіті: матеріали наук.-практ. конф.—Бердянськ …, 2001
172001
Теоретичні і методичні засади формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ІТ Богданов
НПУ ім. Драгоманова, 2010
15*2010
Школа сідає за комп’ютер. Практичні можливості та дидактична доцільність інформаційних технологій
І Богданов, О Сергєєва
Відкритий урок, 18-20, 2004
142004
Електрика та магнетизм. Збірник задач вправ і тестів. Практикум. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
ІТ Богданов, АВ Касперський
К.: Четверта хвиля, 2006
9*2006
Електрика та магнетизм. Збірник задач вправ і тестів. Практикум. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
ІТ Богданов, АВ Касперський
К.: Четверта хвиля, 2006
9*2006
Теоретичні засади організаційно-змістового наповнення підручника з електротехніки
ІТ Богданов
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2008
82008
Вибранні питання методики навчання загальної фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
ІТ Богданов
Вибранні питання методики навчання загальної фізики та дисциплін …, 2005
62005
Предмет, цілі і завдання вивчення загальної фізики на нефізичних спеціальностях
ІТ Богданов
Зб. наук. праць Кам’янець-Подільского державного педагогічного університету …, 2002
62002
Міжпредметні зв’язки фізики та спеціальних технічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації
ІТ Богданов
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
52014
Аналіз перехідних процесів в електричних колах засобами NI MULTISIM
ІТ Богданов, ЮО Єфименко
Актуальні проблеми підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін для …, 2012
52012
Фізичні основи електротехніки: Тести та творчі завдання: Навчальний посібник + СD.
ІТ Богданов
К.: Четверта хвиля, 2007
52007
Фізичні основи електротехніки
ІТ Богданов
Четверта хвиля, 2007
52007
Акмеологія вдосконалення професійної діяльності вчителя-предметника
ІТ Богданов, СО В.
Наукові записки (Педагогічні та історичні науки), 41-47, 2001
52001
Інноваційний підхід до формування продуктивної діяльності студентів при вивченні фізики
ІТ Богданов, ОВ Сергєєв
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць …, 0
5*
Вибрані питання історії електрорадіотехніки
АВ Касперський, ІТ Богданов
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20