Игорь Богданов
Игорь Богданов
Бердянський державний педагогічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экологические аспекты деревянного домостроения
СИ Овсянников, И Богданов, АВ Федоренко
Энерго-и ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические …, 2015
472015
Производство стенового клееного бруса
СИ Овсянников, ИИ Богданов
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 323-328, 2016
242016
Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах
ІТ Богданов
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2003
212003
Акмеологічний принцип: його сутність і призначення
О Сергєєв, І Богданов
Зб. наук. праць:[Педагогічні науки].–Херсон, 147-153, 2000
19*2000
Методична система формування фізико-тех-нічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики:[монографія]
ІТ Богданов
Донецьк: Юго-Восток 272, 2009
172009
Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження
ІТ Богданов, ОВ Сергєєв
Інформаційні технології в освіті: матеріали наук.-практ. конф.—Бердянськ …, 2001
162001
Теоретичні і методичні засади формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ІТ Богданов
НПУ ім. Драгоманова, 2010
15*2010
Школа сідає за комп’ютер. Практичні можливості та дидактична доцільність інформаційних технологій
І Богданов, О Сергєєва
Відкритий урок, 18-20, 2004
142004
Теоретичні засади організаційно-змістового наповнення підручника з електротехніки
ІТ Богданов
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2008
82008
Електрика та магнетизм. Збірник задач вправ і тестів. Практикум. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
ІТ Богданов, АВ Касперський
К.: Четверта хвиля, 2006
8*2006
Електрика та магнетизм. Збірник задач вправ і тестів. Практикум. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
ІТ Богданов, АВ Касперський
К.: Четверта хвиля, 2006
8*2006
Фізичні основи електротехніки: Тести та творчі завдання: Навчальний посібник + СD.
ІТ Богданов
К.: Четверта хвиля, 2007
62007
Вибранні питання методики навчання загальної фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
ІТ Богданов
Вибранні питання методики навчання загальної фізики та дисциплін …, 2005
62005
Предмет, цілі і завдання вивчення загальної фізики на нефізичних спеціальностях
ІТ Богданов
Зб. наук. праць Кам’янець-Подільского державного педагогічного університету …, 2002
62002
Інноваційний підхід до формування продуктивної діяльності студентів при вивченні фізики
ІТ Богданов, ОВ Сергєєв
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць …, 0
6*
Міжпредметні зв’язки фізики та спеціальних технічних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації
ІТ Богданов
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
52014
Аналіз перехідних процесів в електричних колах засобами NI MULTISIM
ІТ Богданов, ЮО Єфименко
Актуальні проблеми підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін для …, 2012
52012
Акмеологія вдосконалення професійної діяльності вчителя-предметника
ІТ Богданов, СО В.
Наукові записки (Педагогічні та історичні науки), 41-47, 2001
52001
Міжпредметні інтеграційні зв’язки загальної фізики та електрорадіотехнічних дисциплін
ІТ Богданов, АВ Касперський
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г …, 2007
4*2007
Фізичні основи електротехніки
ІТ Богданов
Четверта хвиля, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20