Игорь Богданов
Игорь Богданов
Бердянський державний педагогічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экологические аспекты деревянного домостроения
СИ Овсянников, И Богданов, АВ Федоренко
Энерго-и ресурсосберегающие экологически чистые химико-технологические …, 2015
452015
Производство стенового клееного бруса
СИ Овсянников, ИИ Богданов
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 323-328, 2016
242016
Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах
ІТ Богданов
-Запоріжжя, 2003.-210 с, 2003
192003
Акмеологічний принцип: його сутність і призначення
О Сергєєв, І Богданов
Зб. наук. праць:[Педагогічні науки].–Херсон, 147-153, 2000
17*2000
Методична система формування фізико-тех-нічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики:[монографія]
ІТ Богданов
Донецьк: Юго-Восток 272, 2009
162009
Школа сідає за комп’ютер. Практичні можливості та дидактична доцільність інформаційних технологій
І Богданов, О Сергєєва
Відкритий урок, 18-20, 2004
152004
Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження
ІТ Богданов, ОВ Сергєєв
Інформаційні технології в освіті: матеріали наук.-практ. конф.—Бердянськ …, 2001
152001
Теоретичні і методичні засади формування фізико-технічних знань у процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня …
ІТ Богданов
НПУ ім. Драгоманова, 2010
13*2010
Теоретичні засади організаційно-змістового наповнення підручника з електротехніки
ІТ Богданов
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2008
72008
Електрика та магнетизм. Збірник задач вправ і тестів. Практикум. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
ІТ Богданов, АВ Касперський
К.: Четверта хвиля, 2006
7*2006
Електрика та магнетизм. Збірник задач вправ і тестів. Практикум. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
ІТ Богданов, АВ Касперський
К.: Четверта хвиля, 2006
7*2006
Фізичні основи електротехніки: Тести та творчі завдання: Навчальний посібник + СD.
ІТ Богданов
К.: Четверта хвиля, 2007
62007
Міжпредметні інтеграційні зв’язки загальної фізики та електрорадіотехнічних дисциплін
ІТ Богданов, АВ Касперський
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г …, 2007
6*2007
Вибранні питання методики навчання загальної фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі
ІТ Богданов
Вибранні питання методики навчання загальної фізики та дисциплін …, 2005
62005
Інноваційний підхід до формування продуктивної діяльності студентів при вивченні фізики
ІТ Богданов, ОВ Сергєєв
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць …, 0
6*
Аналіз перехідних процесів в електричних колах засобами NI MULTISIM
ІТ Богданов, ЮО Єфименко
Актуальні проблеми підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін для …, 2012
52012
Акмеологія вдосконалення професійної діяльності вчителя-предметника
ІТ Богданов, СО В.
Наукові записки (Педагогічні та історичні науки), 41-47, 2001
52001
Фізичні основи електротехніки
ІТ Богданов
Четверта хвиля, 2007
42007
Електротехніка. Лабораторні роботи: навч. посібник для виконання лабораторних робіт з електротехніки для студентів педагогічних вищих навчальних закладів
ІТ Богданов, ІВ Рогозін
Запоріжжя: Просвіта, 2005
4*2005
Предмет, цілі і завдання вивчення загальної фізики на нефізичних спеціальностях
ІТ Богданов
Зб. наук. праць Кам’янець-Подільского державного педагогічного університету …, 2002
42002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20