Підписатись
Несен Андрій Олексійович
Несен Андрій Олексійович
ДУ “Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України” /L.T
Підтверджена електронна адреса в amnu.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик—ключові питання сучасної медицини
ГД Фадєєнко, ОЄ Гріднєв, АО Несен, ВА Чернишов, ММ Грунченко, ...
Український терапевтичний журнал, 102, 2013
372013
Коморбідність та інтегративна роль терапі внутрішніх хвороб
ГД Фадеенко, АО Несен
Український терапевтичний журнал, С.7-15, 2015
302015
Поліфакторний діагностично-лікувальний підхід та оцінка кардіоваскулярного ризику з урахуванням комор бідності
АО Несен
Український терапевтичний журнал, 33-39, 2013
17*2013
Развитие профилактической медицины: отечественный и международный опыт (итоги Всероссийской научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России»
ГД Фадеенко, АО Несен
Український терапевтичний журнал, С.130-140, 2013
102013
Фадєєнко ГД Коморбiднiсть i високий кардiоваскулярний ризик-ключовi питання сучасної медицини
ГД Фад, ОЕ Грiдн, АО Несен, ВА Чернишов, ММ Грунченко, ВЛ Шкапо
Український терапевтичний журнал, 102, 2013
72013
Фібриляція передсердь при коморбідності хронічної хвороби нирок та хронічній серцевій недостатності: вікові аспекти
ВА Чернишов, АО Несен
Буковинський медичний вісник, 199-203, 2013
72013
Система протеїназа—інгібітор протеїназ в оцінці вазоконстрикторних і апоптогенних змін у хворих на хронічну хворобу нирок
ЛМ Самохіна, ІІ Топчій, АО Несен
Укр. журнал нефрології та діалізу 17 (1), 33-37, 2008
72008
Артеріальна ригідність як чинник ризику і лікувальна мішень при артеріальній гіпертензії
ІІ Князькова, АВ Жадан, АО Несен
Практична ангіологія, 2017
62017
Коморбідність при хронічних неінфекційних захворюваннях у пацієнтів стаціонару з високим кардіоваскулярним ризиком
АО Несен, ВА Чернишов, ММ Грунченко, ВЛ Шкапо, ОВ Чирва, ...
Український терапевтичний журнал, 47-55, 2015
62015
Коморбидность и высокий кардиоваскулярный риск-ключевые вопросы современной медицины
ГД Фадеенко, АЕ Гриднев, АА Несен, ВА Чернышов, МН Грунченко, ...
Украинский терапевтический журнал, 102-107, 2013
62013
Коморбидность функциональных заболеваний органов пищеварения и нейроциркуляторной дистонии у лиц молодого возраста
ГД Фадеенко, АА Несен, ОВ Чирва
Буковинський медичний вісник, 187-191, 2013
62013
Артериальная гипертензия у молодых мужчин: фокус на гипомагниемию
АН Беловол, ИИ Князькова, АА Несен, ОВ Чирва
52015
Фiбриляцiя передсердь при коморбiдностi хронiчної хвороби нирок та хронiчнiй серцевiй недостатностi: вiковi аспекти
ВА Чернишов, АО Несен
Буковинський медичний вiсник 17 (3), 199, 2013
52013
Процессы перекисного окисления липидов у больных хронической болезнью почек в динамике лечения ингибиторами АПФ и блокаторами АРА
ИИ Топчий, АН Кириенко, ЕН Щенявская, АВ Лесовая, АА Несен, ...
Научные ведомости Белгородского государственного университета, С.24-28, 2012
52012
Серцево-судинний ризик та коморбідність гострі проблеми погіршання стану здоров’я суспільства
АО Несен, ММ Грунченко, ВЛ Шкапо, ІА Валентинова, ОВ Чирва
ScienceRise 1 (3 (6)), 41-48, 2015
42015
Патогенетичні механізми і діагностично-терапевтична стратегія поєднання атеросклерозу і хронічної хвороби нирок
АО Несен
—Харків, 2013.—39 с, 2013
4*2013
Проведення рутинної оцінки кардіоваскулярного ризику та розрахунку індексу CHARLSON при цукровому діабеті і коморбідності
АО Несен, ВА Чернишов, ОБ Тверетінов, ММ Грунченко, ВЛ Шкапо, ...
Буковинський медичний вісник, 169-172, 2013
42013
Реорганізація системи ПОЛ/АОЗ при хронічних хворобах нирок з коморбідним поєднанням атеросклерозу
АО Несен
Український терапевтичний журнал, С.75-78, 2011
42011
Лікування артеріальної гіпертензії у молодих
AN Bilovol, II Kniazkova, AA Nesen, VV Maziy, IA Valentinova
Ліки України, 30-35, 2019
32019
Коморбідні патологічні стани у хворих високого кардіоваскулярного ризику
АО Несен, ОВ Чирва, ІА Валентинова, ММ Грунченко, ВЛ Шкапо
Український журнал медицини, біології та спорту, 147-150, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20